Julkaistu

Hämeen liitto käynnistää vaihemaakuntakaavan, joka keskittyy erityisesti energia-asioihin

Kanta-Hämeen voimassa oleva maakuntakaava 2040 on päälinjauksiltaan edelleen hyvä ja ajankohtainen. Uudelle kokonaiskaavan laatimiselle ei tästä syystä nähdä tarvetta.

Nyt käynnistyvän vaihemaakuntakaavan maankäyttöratkaisuilla tuetaan ja edistetään uusiutuviin energialähteisiin nojautuvaa maakunnan energiaomavaraisuutta, päästöjen vähentämistä ja pyrkimystä vähähiiliseen talouteen ja huoltovarmuuden turvaamiseen.

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Johannes Koskinen korostaa energiavaihekaavan kiireellisyyttä.

Päästöttömän energian isoja hankkeita vyöryy uusille alueille, myös Kanta-Hämeeseen. Järkevä alueellinen ohjaus ja energiaverkkojen oikea-aikainen vahvistaminen on välttämätöntä, jotta osaltamme varmistamme tulevia työllistäviä investointeja,

Johannes Koskinen sanoo.

Vaihemaakuntakaava mahdollistaa sen, että voimme keskittyä tiettyjen teemakokonaisuuksien tarkentamiseen tai täydentämiseen alueella. Nyt päivittämme erityisesti maakunnan energiaan liittyviä kohtia,

sanoo Hämeen liiton kehittämisjohtaja Jyri Sarkkinen.

Myös valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet on perusteltua tarkentaa valtioneuvoston päätöksen mukaisiksi. Täsmennämme ja tarkennamme teemoja, kun kaavatyö etenee,

Jyri Sarkkinen jatkaa.

Hämeen liiton johdolla vuonna 2024 laaditaan kaavaa varten tarvittavia taustaselvityksiä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville ensi vuoden alkupuolella. Hämeen maakuntahallitus täsmentää vielä kaavan tavoitteita ja sisältöä OAS-käsittelyn yhteydessä.

Viemme vaihemaakuntakaavaa eteenpäin siten, että valmisteluaineisto ja kaavaluonnos voidaan asettaa nähtäville keväällä 2025,

Jyri Sarkkinen sanoo.

Lisätietoja: Jyri Sarkkinen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto, p. 050 523 1598

Katso Hämeen maakuntavaltuuston kokousasiakirjat tästä linkistä.