artikkelikuva, hankkeen logo, cibus-hanke, EU, euroopan unionin rahoitus, interreg, ruokakori, hedelmiä, ruokahävikki

Julkaistu

Hämeen liitto on mukana kansainvälisessä hankkeessa, jossa etsitään ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseen

Euroopassa hukataan ruokaa kaikissa tuotannon ja toimitusketjun vaiheissa: maatiloilla, jalostuksessa, kaupoissa, ravintoloissa ja kodeissa. Tämä ruokajäte maksaa EU:ssa vuosittain 130 miljardia euroa ja samaan aikaan 36,2 miljoonaa ihmistä kärsii ruoan puutteesta. Lisäksi hävikki aiheuttaa 5 % ruokakulutuksen hiilijalanjäljestä.

Huhtikuussa käynnistyneessä Cutting food loss and waste in Europe (CIBUS) -hankkeessa kasvatetaan eurooppalaisten alueiden kyvykkyyksiä kehittää ohjauskeinoja, jotka vauhdittavat ruokahävikin ja -jätteen vähentämistä. Hanketta toteuttavat yhdessä 9 partneria kahdeksalta eri EU-alueelta.

Paikallisilla ja alueellisilla viranomaisilla on mahdollisuus luoda ohjauskeinoja, jotka vauhdittavat ruokahävikin ja -jätteen ennaltaehkäisemistä ja vähentämistä. Lisäksi ne voivat tarjota taloudellisia kannustimia ja tukea uusien innovaatioiden hyödyntämisessä.

Euroopan unionin ruokahävikkialustalla, eli EU Platform on Food Losses and Food Waste, korostetaan juuri paikallisten ja alueellisten toimijoiden roolia ruokajärjestelmien sääntelyssä sekä innovaatioiden edistämisessä ja toteuttamisessa.

CIBUS-hanke keskittyy neljään pääalueeseen:

  • Sidosryhmäalustat: Digitaaliset ja fyysiset alustat yhdistävät julkisen ja yksityisen sektorin, levittävät tietoa ja tunnistavat tehokkaat toimenpiteet.
  • Innovaatioiden vahvistaminen: Kiertotalouden edistäminen, alojen väliset lähestymistavat ja uudet markkinamahdollisuudet auttavat elintarvikeketjun toimijoita.
  • Tietojen parantaminen: Tiedon saatavuuden, johdonmukaisuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen sekä sopivien arviointikehysten luominen.
  • Strategiset toimenpiteet: Kokonaisvaltaiset strategiat ruoan hävikin ja hukkaan vähentämiseksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Suomesta hankkeessa ovat mukana Hämeen liiton lisäksi Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Kansainvälisiä kumppaneita on Bulgariasta, Kyprokselta, Portugalista, Tanskasta, Romaniasta, Irlannista ja Belgiasta. Hankkeen pääpartnerina toimii bulgarialainen Bulgarian Association of Municipal Environmental Experts (BAMEE). Hanke saa rahoituksensa Interreg Europe -ohjelmasta.

Hankkeen avainluvut:

  • Hankkeen kesto 1.4.2024–30.6.2028
  • Kokonaisbudjetti 2 136 491 €
  • Hämeen liiton osuus budjetista: 159 332 €

Lisätiedot:

Hämeen liitto, Julia Jokelin, projektipäällikkö, p. +358 40 584 5897, etunimi.sukunimi(a)hame.fi

euroopan kartta, alueet, cibus-hanke, hankepartnerit
CIBUS-hankkeen partnerimaat ja alueet kartalla. Hankkeessa on 9 partneria kahdeksalta eri EU-alueelta. Cutting food loss and waste in Europe (CIBUS) -hankkeessa kasvatetaan eurooppalaisten alueiden kyvykkyyksiä kehittää ohjauskeinoja, jotka vauhdittavat ruokahävikin ja -jätteen vähentämistä.