Julkaistu

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 16.9.2019

Hämeen maakuntahallitus antoi Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon maakuntakaavaa 2040 koskevista valituksista.

Maakuntavaltuuston päätöksestä 27.5.2019 jätettiin hallinto-oikeuteen kaikkiaan neljä valitusta. Kolme valituksista koskee Tuuloksen yhdistettyä kalliokiviaineksen ottoaluetta / kiertotalousaluetta, ja yksi ohjeellisen ulkoilureitin linjausta.

Hämeen liitto toteaa, että lausunnoissa kuvattuihin perusteisiin ja tietoihin viitaten kaikki valitukset tulee kokonaisuudessaan lakiin perustumattomina hylätä.

Hämeen maakuntahallituksen seuraavat kokoukset ovat 7.10. ja 4.11.2019.