Julkaistu

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 20.1.2020

Hämeen liitto jatkaa Etelä-Suomen yhteistyöalueessa

Hämeen liitto kuuluu rakennerahasto-ohjelmien valmistelun ja hallinnoinnin osalta Etelä-Suomen maakuntien yhteistyöalueeseen. Tulevan rakennerahastokauden 2021-2027 hallintoa toteutetaan Uudenmaan liiton koordinaation kautta.

Erilaisissa strategisissa kysymyksissä Hämeen liitto tekee yhteistyötä myös muiden maakuntien kanssa. Strategisissa liikennekysymyksissä kumppaneitamme ovat Etelä-Suomen suuralueen lisäksi erityisesti Länsi-Suomen maakunnat. Soten osalta kuulumme Pirkanmaan erityisvastuualueeseen.

Maakunta- ja sote-uudistusta valmisteltaessa rakennerahasto-ohjelmien hallinnointi oli tarkoitus siirtää itsehallinnollisille maakunnille. Kanta-Häme olisi tällöin muodostanut yhteistoiminta-alueen Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kanssa, ja hakenut osaksi Länsi-Suomen suuraluetta.

Tilanne on kuitenkin muuttunut maakunta- ja sote-valmistelun päätyttyä. Suomeen valmistellaan nyt yhtä yhteistä Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmaa ja maakuntien liitot jatkavat rahoitusohjelmien valmistelua ja hallinnointia kuten ennenkin.

Näin ollen Hämeen maakuntahallitus päätti, ettei aluejaon muuttamista tavoitella. Yhteistyöalueen valinnassa Kanta-Hämeen kannalta päätöksessä ei ole ensisijaisesti kysymys siitä, suuntautuuko maakunta etelään vai pohjoiseen.

Kyse on strategisten kumppaneiden valinnasta tilanteessa, jossa käytännössä kaikki Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat suuntautuvat kohti metropolialuetta. Meidän on tässä tapauksessa järkevintä toimia osana Etelä-Suomen yhteistyöaluetta

sanoo maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen Hämeen liitosta.

Edunvalvontaa, suunnittelua ja hankeyhteistyötä tehdään kuitenkin tiiviisti Länsi-Suomen maakuntien, erityisesti Pirkanmaan kanssa.

Heikki Pusa johtamaan kuuden maakunnan liikennejärjestelmätyötä

Kuvassa Hämeen liiton johtava asiantuntija Heikki Pusa.

Läntisten maakuntien yhteinen ylimaakunnallinen liikennejärjestelmästrategia asemoituu maakunnallisen ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman väliin. Sen avulla tunnistetaan ja linjataan maakunnille yhteisiä liikenteen kehittämistarpeita, joista viestitään valtakunnan tasolle.

Työ käynnistyy helmikuun alussa ja valmista pitäisi olla viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä

sanoo johtava asiantuntija Heikki Pusa.

Heikki Pusan mukaan myös uuden Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistyy nyt keväällä.

Hämeen liitto lausui valtakunnallisen suunnitelmatyön vaikutusten arvioinnista

Parhaillaan liikenne- ja viestintäministeriön johdolla Suomelle laaditaan ensimmäistä 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, joka on liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin perustuva kokonaisuus.

Valtakunnallinen suunnitelma ohjaa liikennejärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen, mikä tekee maamme liikennejärjestelmän kehityksestä entistä ennakoitavampaa ja vaikuttavampaa. Sillä on keskeinen merkitys taloudellisen kasvun edellytyksiin valtakunnallisesti ja alueellisesti. Hämeen liitto toteaa, että nämä tekijät ovat ohjelmassa hyvin huomioituja, mutta ohjelman vaikutusten arviointia tulee terävöittää ja arviointimenetelmiä kehittää. Myös toimenpiteiden vaikutukset taloudelliseen yhdenvertaisuuteen on tärkeää arvioida.

Tärkeimpänä huomiona lausunnossaan Hämeen liitto painottaa, että hankeyhtiöiden kautta mahdollisesti rahoitettavien raidehankkeiden tulee olla osa valtakunnallista liikennejärjestelmäkokonaisuutta. Tästä syystä myös ne on otettava huomioon, kun työn vaikutuksia arvioidaan.

Suuret raidehankkeet eivät voi olla irrallaan valtakunnan tason liikennejärjestelmästä, eikä niitä ole mahdollista suunnitella yksittäisten yhtiöiden sisällä. Hankkeet on tuotava osaksi laajemman kokonaisuuden kehittämistä

Heikki Pusa korostaa.

Valtakunnallisessa valmistelussa tähdätään siihen, että valtioneuvosto voi päättää suunnitelmasta kevään 2021 aikana.

Seuraavat Hämeen maakuntahallituksen kokoukset ovat 24.2. ja 9.3.2020.