10-tie, risteys, moreeni-rastikangas, hämeenlinna, janakkala

Julkaistu

Hämeen maakuntahallitus edellyttää Moreenin eritasoliittymän sisällyttämistä valtion investointiohjelmaan

Hämeenlinnan Moreeni ja Janakkalan Rastikangas muodostavat yhdessä kuntarajalleen valtakunnallisesti erittäin merkittävän logistiikka- ja yritysalueen, MORE:n. Kyseessä on varsin poikkeuksellinen kuntayhteistyö, jossa kahden kunnan elinkeinoaluetta rakennetaan yhdessä.

Kulkuyhteyksien parantaminen valtatien 3 osalta on todella kiireellistä,

toteaa Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Ahonen.

Liittymä helpottaa merkittävästi MORE:n saavutettavuutta ja tukee vahvasti elinkeinoelämän edellytyksiä. Moreeni-Rastikankaan alueen liittymähankkeen oikea aika on nyt,

Antti Ahonen jatkaa.

Kansallisesti merkittävän hankkeen tavoitteena on, että 1 000 hehtaarin alueelle on tarjolla 1 500 000 rakennusoikeusneliötä. MORE tarjoaa jo nyt töitä yli 80 yritykselle ja tulee tarjoamaan työpaikkoja yli 3 000 tekijälle Suomen kasvukäytävällä.

Alueen kehittämisen, houkuttelevuuden, saavutettavuuden ja tehokkuuden kannalta keskeisessä roolissa on nimenomaan uusi eritasoliittymä valtatielle 3.

Maakuntahallitus edellyttää, että eritasoliittymän rakentaminen tulee sisällyttää valtion väyläverkon investointiohjelmaan 1A-hankekoriin vuosille 2023–2030,

linjaa Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Johannes Koskinen.

Eritasoliittymän kustannusarvio on 12,1 miljoonaa euroa. Hämeenlinnan kaupunki ja Janakkalan kunta ovat valmiit osallistumaan kustannuksiin.

Liittymä on keskeinen osa laajempaa liikenteellistä kokonaisratkaisua. Sen sijainti noudattelee maakuntakaavaa ja yhdistää tien molemmin puolisen maankäytön valtatiehen 3. Joukkoliikenteen pysäkit on myös huomioitu varauksilla.

Alue on herättänyt yrityksissä kiinnostusta ja pelkästään sen sijainti on ainutlaatuinen. MORE:sta on mahdollista kehittää merkittävä yritysekosysteemi, joka tarjoaa tuotannolle ja logistiikalle parhaat mahdolliset liiketoiminnan edellytykset. Sitä varten tarvitaan kuitenkin perinteistä julkista tienrakentamista. Suomen teollisuus on edelleen vahvasti kumipyörien varassa. Hanke on todella tärkeä,

sanoo maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Lulu Ranne.

Liittymän saaminen on yksi tärkeimmistä yritysalueen kehittämistä ja laajentamista edistävistä tekijöistä. Ilman sitä alue ei pääse kehittymään potentiaaliinsa.

Riihimäen seudulla hoidimme tällaisen vastaavan risteyshankkeen Valion, Riihimäen kaupungin sekä valtion yhteisenä hankkeena. Saimme sen tätä kautta nopeasti rahoituslistan kärkeen. Tätä mallia on hyvä käyttää ja tällainen myös alleviivaa hyvin hankkeiden tärkeyttä monelle eri taholle. On välttämätöntä, että Moreenin eritasoristeys saadaan pian päätettyä,

kommentoi maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Timo Heinonen.

MORE on älykäs suunnannäyttäjä

MORE:n yhteyteen suunnitellaan myös uutta raskaan liikenteen ja HCT-kuljetusten tarpeita vastaavaa älyteknologialla varustettua levähdys- ja palvelualuetta.

Sen tarkoituksena on vastata raskaan liikenteen ja erityisesti HCT-kuljetusten tarpeisiin ja toimia älykkäitä logistisia palveluja tukevana alueena lähellä pääkaupunkiseudun liikenteellisiä keskittymiä. Alue vastaa myös taukopaikkojen kysyntään, sillä erityisesti pääkaupunkiseudun raskaan liikenteen taukopaikkakapasiteetti on riittämätön.

Tavoitteena on vähentää suurten rekkojen ylimääräistä ajoa ja niistä syntyviä päästöjä pääkaupunkiseudulla, pääväylällä ja sen läheisyydessä. MORE voi siis toimia myös suunnannäyttäjänä ja näyteikkunana uusien, vähähiilisten ratkaisujen ja innovaatioiden soveltamiselle.