Julkaistu

Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät 15 aloitetta vuoden 2024 talousarvioon

Vaalipiirin aloitteet kohdistuvat maakuntien saavutettavuutta parantaviin ja elinkeinoelämän kehittymistä tukeviin väylähankkeisiin sekä teiden ja liittymien kunnon parantamiseen. Aiempia vuosia enemmän aloitteissa nousevat myös tutkimukseen ja kulttuuriin liittyvät kehittämisen kohteet.

Kanta-Hämeen aloitteissa korostuvat erityisesti Moreeni-Rastikangas-eritasoliittymän ja raskaalle liikenteelle suunnitellun palvelualueen toteutus valtatiellä 3 sekä valtatien 2 Helsinki-Forssa-Pori-välin parantaminen, ja valtatien 10 osalta jatkosuunnitelmien laatiminen. Tutkimuksen saralla määrärahaa esitetään Luonnonvarakeskuksen Jokioisten tutkimusnavetalle.

Päijät-Hämeen alueella aloitteet kohdentuvat tutkimukseen sekä tarvittaviin hankintoihin ja rakentamiseen tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseksi. Liikenteen osalta määrärahaa esitetään valtatien 4 kehittämiskohteille ja Kerava-Lahti-Kouvola-rataosan lisäraiteiden tarveselvityksen tekemiseen.

Talousarvioesityksessä Kanta-Hämeen osalta esitetään määrärahaa seuraaviin kehittämiskohteisiin:

 • Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymä ja HCT-palvelualueen toteutus valtatiellä 3
 • Aulangon kulttuuriperinnön peruskorjaaminen
 • Jatkosuunnitelman laatiminen valtatien 10, kantatien 54 ja maantien 283 liittymän parantamiseksi
 • Jatkosuunnitelman laatiminen valtatien 10 ja maantien 284 Vieremän pohjaveden suojauksesta ja tiejärjestelyistä
 • Valtatien 2 Helsinki-Forssa-Pori parantaminen
 • Luonnonvarakeskuksen (Luke) Jokioisten tutkimusnavetan instrumentointi
 • Tammelan Torronsuon kestävän liikkumisen yhteyden ja siihen liittyvien joukkoliikennepysäkkien jatkosuunnittelu valtatien 2 alikulkuna

Talousarvioesityksessä Päijät-Hämeen osalta esitetään määrärahaa seuraaviin kehittämiskohteisiin:

 • Sports Engineering Center Finland -toiminnan käynnistäminen 
 • Kasvipohjaisten elintarvikkeiden kehitysympäristön rakentaminen LAB-ammattikorkeakouluun
 • Sähköisen liikenteen tutkimukselle välttämättömien alustaratkaisujen hankinta
 • Valtatien 4 Tuuliharjan eritasoliittymä ja yhdystie valtatie 4-maantie 140 suunnitteluun ja rakentamiseen  
 • Kerava-Lahti-Kouvola-rataosan lisäraiteiden tarveselvitys
 • Heinolan lintuhoitolan toiminnan ylläpitäminen
 • Suunnitelman laatiminen Hollolan Ruopan vedenkäsittelylaitokselta Lahteen kulkevan asbestisementtiputken korvaamiseksi uudella runkovesilinjalla
 • Ruokatoimialan startup-palvelujen vahvistaminen

Kansanedustajien yhdessä sopiman menettelyn mukaisesti talousarvioaloitteiden ensimmäiset allekirjoittajat on arvottu.

Lisätietoja Hämeen vaalipiirin yhteisistä talousarvioaloitteista antavat:

Mika Kari, Hämeen vaalipiirin puheenjohtaja, p. 09 432 3066 (Päijät-Häme)
Rami Lehtinen, Hämeen vaalipiirin varapuheenjohtaja, p. 09 432 3038 (Kanta-Häme)
Antti Kalliomaa, edunvalvontajohtaja, Päijät-Hämeen liitto, p. 040 547 7157
Jouko Ylipaavalniemi, yhteysjohtaja, Hämeen liitto, p. 050 327 2837