Julkaistu

Hämeestä tehdään kestävän kasvun maakuntaa laajalla yhteistyöllä, myös ilmastoasioissa

Yhteisenä tavoitteena on saada aikaan tukevat ja kestävät yhteiskunnalliset rakenteet ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ilmastokriisitilanteessa.

Maakunnallinen ilmastotoimikunta ohjaa, tukee ja koordinoi Kanta-Hämeen kuntien ja muiden toimijoiden ilmastonmuutoksen hillitsemistyötä ja muutokseen sopeutumista.

Kaupungeista Riihimäki ja Forssa ovat laatineet resurssiviisaustiekartat ohjaamaan ilmastotyötä ja Hämeenlinnassa on käynnissä Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelma. Lisäksi maakuntatasolla on tehty Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta.

Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelmassa todetaan, että Kanta-Hämeen kasvihuonekaasupäästöt ovat maan alhaisimpia, vaikka liikennesuoritteet ovatkin keskimääräistä korkeammat. Digitalisaation tarjoamilla mahdollisuuksilla ja kestävällä energiajärjestelmän muutoksella on ratkaiseva merkitys päästöjen vähentämiseksi.

Päästöjä pitää vähentää nyt. Ihmisen toiminta maapallolla, Euroopassa, Suomessa ja täällä meillä Kanta-Hämeessä on muuttanut ja muuttaa ilmastoa. Seuraukset voivat olla hyvinkin vakavia, ja siksi on äärimmäisen hyvä asia, että Hämeessä on aktivoiduttu,

sanoo maakuntainsinööri Paula Mustonen Hämeen liitosta.

Yhdessä laajalla kantahämäläisellä yhteistyöllä laaditut maakunnalliset ilmastotavoitteet ohjaavat taustalla tätä kaikkea tekemistä,

Paula Mustonen jatkaa.

Kuntien ilmastotyöhön spurttia HÄSPI-hankkeen avulla

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut-ohjelmaan perustuva Hämeen kuntien ilmastotyön spurtti – HÄSPI-hanke käynnistyy Sitowiselta hankittavalla asiantuntijatuella.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Kanta-Hämeen kunnat, sekä asukkaat. Kunnille tullaan muun muassa järjestämään tilaisuuksia ilmastotyön mahdollisuuksista ja hyödyistä, erityisesti elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden näkökulmasta. Kunnat, joissa ilmastotyö on vielä alkuvaiheessa, saavat suoraa asiantuntijatukea ilmasto-ohjelmien laatimiseen. Hankkeen turvin ideoidaan ja käynnistetään kuntien ilmastotyötä tukevia hankkeita. Myös asukkaita tullaan ottamaan mukaan erilaisiin ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista tukeviin toimiin.

HÄSPI-hanke tukee maakunnan Ilmastovahti-työtä. Tavoitteena on vakiinnuttaa kuntien ilmastotekijöiden verkosto. Kanta-Hämeen Ilmastovahti julkaistaan 21.4.2022. Siihen on koottu ja kootaan maakunnan ilmastotekoja, joiden edistymistä vahdissa voi myös seurata.

Hämeen maakunnallisiin ilmastotavoitteisiin voit tutustua Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelmasta.