Julkaistu

HAMK isännöi RUN-Eurooppa-yliopiston päätapahtumaa Hämeenlinnassa 7.–11.11.

Hämeen ammattikorkeakoulu isännöi marraskuun toisella viikolla RUN -Eurooppa-yliopiston suurinta vuosittaista tapahtumaa, kun noin 200 vierasta eri puolilta Eurooppaa kokoontuu suunnittelemaan Eurooppa-yliopiston tulevaisuutta.

Vuonna 2020 toimintansa aloittanut RUN -Eurooppa-yliopisto (RUN-EU) kokoontuu vuosittain yleiskokoukseen, jossa tarkastellaan allianssin kuluneen vuoden toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä. Samassa yhteydessä vietetään myös Opiskelijaviikkoa, joka kokoaa yhteen kaikkien RUN-EU:n korkeakoulujen opiskelijaedustajat.

Hämeenlinnaan saapuu yhteensä yli 100 opiskelijaa seitsemästä korkeakoulusta sekä RUN -Eurooppa-yliopistoon kuuluvien korkeakoulujen rehtoreita, johtajia, henkilökunnan edustajia ja yrityskumppaneita.

On kunnia saada järjestää RUN-EU:n yleiskokous ja Opiskelijaviikko meillä Hämeenlinnassa. RUN -Eurooppa-yliopisto on HAMKille merkittävä strateginen etu koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisessä. Opiskelijoiden mahdollisuudet kansainvälisten projektien ja opintojen toteuttamiseen entisestään lisääntyvät, kun olemme osa eurooppalaista yhteisöä,

iloitsee vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä.

Opiskelijat Eurooppa-yliopiston keskiössä

RUN -Eurooppa-yliopiston tavoitteena on kehittää yhdessä korkealaatuista, tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta ja tutkimusta. 

Opiskelijoille RUN -Eurooppa-yliopisto mahdollistaa muun muassa lyhytaikaiset, joustavat kansainvälistymisjaksot, joissa tyypillisesti opintokokonaisuus koostuu verkossa suoritettavista opinnoista sekä noin viikon liikkuvuusjaksosta yhdessä Eurooppa-yliopiston korkeakoulussa. Näin kansainvälisen kokemuksen kerryttäminen on entistäkin joustavammin mahdollista myös esimerkiksi perheellisille tai töiden ohessa opiskeleville, jotka eivät usein pysty suorittamaan pidempiä vaihto-opintoja. 

RUN-EU:n Opiskelijaviikon aikana opiskelijat osallistuvat opintokokonaisuuteen, jossa syvennytään erilaisiin hyvinvointiin liittyviin aiheisiin taloudellisista, henkilökohtaisista, ekologisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmista.

Eurooppa-yliopiston tähtäimessä laajeneminen

Hämeenlinnassa RUN -Eurooppa-yliopiston toimijat tarkastelevat allianssin tähän mennessä saavutettuja tavoitteita. Menneen sijaan katse on kuitenkin ensisijaisesti tulevaisuudessa: RUN-EU valmistelee aktiivisesti laajentumista ja uuden, pidemmän rahoituskauden hakemista.

RUN -Eurooppa-yliopistossa rakennamme muun muassa väyliä ammatillisiin tohtorintutkintoihin ja kehitämme eurooppalaisia innovaatiokeskuksia. Tämä työ on edennyt erinomaisesti, mutta tämä on vasta alkua,

rehtori Pertti Puusaari toteaa.

RUN -Eurooppa-yliopisto HAMKin verkkosivuilla.

Hämeen ammattikorkeakoulu
Visamäentie 35 A, PL 230 
13101 Hämeenlinna

[email protected]
www.hamk.fi
https://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/

HAMK on n. 8000 opiskelijan ja 700 työntekijän koulutus- ja tutkimusorganisaatio, joka toimii seitsemällä kampuksella Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla