Kuvassa on Itämeren alueen kartta.

Julkaistu

Itämeren alueen Interreg -haut avautuvat

Interreg BSR -ohjelma rahoittaa innovaatioihin, vesien suojeluun ja ilmastotavoitteisiin liittyviä kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomen lisäksi Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksan pohjoiset osavaltiot, Tanska, Ruotsi sekä Norja ja Venäjän luoteisosat. Hankkeissa tulee olla kumppaneita vähintään kolmesta maasta.

Uusi Interreg BSR -ohjelma keskittyy sellaisiin teemoihin, joissa juuri Itämeren alueen yhteistyö on erityisen hyödyllistä haasteiden voittamiseksi ja onnistumisen varmistamiseksi. Ohjelma ei ole suunnattu vain rannikkoseuduille, vaan kaikki Suomen maakunnat kuuluvat ohjelma-alueeseen,

kertoo kansallisen Interreg BSR -työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen, joka on edustanut Suomen maakuntia ohjelman valmistelussa.

Suomalaiset hankekumppanit ovat hyödyntäneet aiempia BSR-ohjelmia erittäin hyvin,

Matti Lipsanen jatkaa.

Interreg BSR -ohjelman rahoitus on hakijalle erityisen edullista

EU-rahoituksen osuus on 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Lisäksi valtio osallistuu suomalaisten kumppaneiden omarahoitusosuuteen. Ohjelman EU-rahoitus hankkeille on yhteensä noin 220 miljoonaa euroa.

Uutena elementtinä ohjelma rahoittaa pieniä hankkeita, joiden kokonaisbudjetti on enintään 500 000 euroa ja kesto kaksi vuotta. Pienten hankkeiden hallinnointi on tavallista yksinkertaisempaa.

Ohjeet hakijalle on helposti löydettävissä ohjelman Gateway for applicants-sivustolta. Nimensä mukaisesti se on portti kaikkeen tarvittavaan tietoon. Sivuilta löytyvät ohjelma-asiakirjat, hakuajat, webinaarit, tutoriaalit, kumppanihaku, hankeneuvonnan varaukset sekä sähköinen hakujärjestelmä – siis kaikki!

Pienten hankkeiden ensimmäinen haku päättyy 30.3. ja perinteisten, ”tavallisten” hankkeiden 26.4. Varsinaista hakemusta edeltävät hankeideoiden kuvaukset on jätettävä viimeistään 9.3. ja 15.3. Ohjelmassa järjestetään ainakin kolme hakukierrosta.