Julkaistu

Johanna Häggman Hämeen liiton edustajaksi Helsinki-Forssa-Pori-neuvottelukuntaan, varaedustajaksi Mika Penttilä

HFP-neuvottelukunta on perustettu valtatien 2-liikennekäytävän kehittämistä varten vuonna 2010. Neuvottelukunta kokoontuu yleensä kahdesti vuodessa ja kokoaa yhteen vaikutusalueella toimivat maakuntaliitot, kunnat, kauppakamarit, ELY-keskukset, kehittämiskeskukset ja muut keskeiset sidosryhmät.

Hämeen liitto on ollut alusta alkaen vahvasti mukana valtatien 2 kehittämisessä. Edellinen puheenjohtajuuskausi 2021–2022 oli Kanta-Hämeellä ja neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi tuolloin ministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Kaudelle 2023–2025 valittu Johanna Häggman on Hämeen maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Forssasta. Varaedustaja Mika Penttilä on maakuntahallituksen jäsen, myöskin Forssasta.

Valtatien 2 välityskyvyn parantaminen, Forssan seudun saavutettavuus ja tien liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttävät yhä vahvaa panostusta ja vt2 onkin yksi tärkeimmistä edunvalvontakohteista.

Kanta-Hämeelle hyvät liikenneyhteydet ovat elinvoimaisuuden yksi elinehdoista. Vt2 on etenkin Forssan seudulle tärkeä kehittämiskohde, koska suoraa rautatieyhteyttä pääkaupunkiseudulle ei ole. Maakuntaliiton edunvalvonnalla on merkittävä rooli vaikuttamistyössä vt2 kehittämiseksi ja peruskorjausten edistämiseksi,

Johanna Häggman sanoo.

On tärkeää eri verkostoissa, kuten esimerkiksi muiden maakuntaliittojen, tien vaikuttamispiirissä olevien kuntien, elinkeinoelämän, kansanedustajien ja ministereiden kanssa aktiivisesti tehdä edunvalvontatyötä tien parantamiseksi,

Johanna Häggman jatkaa.

Valtatiellä 2 on suuri merkitys ja sen monipuolinen kehittäminen on seutumme elinehto. Seudun yritysten logistiikka perustuu rautatien puuttuessa täysin kumipyörille ja näin ollen kaikenlainen edunvalvonta vt2:seen liittyen on todella tärkeää,

Mika Penttilä toteaa.

Neuvottelukunnan kauden ensimmäinen kokous pidetään 1.11.2023. Tutustu tarkemmin HFP-neuvottelukunnan toimintaan ja vt2 merkitykseen Kanta-Hämeelle.

Katso maakuntahallituksen kokousasiakirjat täältä.