Julkaistu

Kanta-Häme on saanut osaavan tekijän virkistysalueiden ja upeiden luontokohteiden markkinointiin

Hämeen virkistysalueyhdistys on ollut toiminnassa jo vuodesta 1990. Yhdistys kehittää ja turvaa maakunnan asukkaiden ja tänne suuntaavien ihmisten virkistysmahdollisuuksia sekä säilyttää ja vaalii hämäläisen luonnon ja maiseman omaleimaisuutta.

Aiemmin toiminta on painottunut pitkälti virkistysalueiden hankintaan, reitistöjen kehittämiseen ja niiden ylläpidon suunnitteluun ja koordinointiin. Viime vuosina luontomatkailun kysyntä on kuitenkin kasvanut niin suuresti, että tarve myös yhdistyksen palveluille ja erityisesti viestinnälle on lisääntynyt.

Uuden koordinaattorin tehtäviin kuuluvat ulkoilureittien ja retkikohteiden luominen digitaaliseen muotoon Kanta-Hämeen alueella. Lisäksi hän pitää tiivisti yhteyttä kuntien kanssa niiden virkistysalueisiin liittyen, ja hoitaa tietysti myös yhdistyksen hallinnollisia asioita. Yhdistyksellä on muun muassa merkittävästi omaisuutta, josta tulee huolehtia.

Tärkein tehtäväni kuitenkin on tuoda Kanta-Hämeen virkistysalueita, eli ulkoilu- ja luontokohteita näkyvämmäksi ja helpommin saavutettaviksi sekä maakuntalaisille että matkailijoille,

Kirsi Roos sanoo.

Koordinaattorilla riittää tekemistä

Luontomatkailu on Kanta-Hämeelle merkittävä vetovoimatekijä, mutta kansallispuistojen ulkopuolelle jäävät alueet ja 250 kilometriä pitkän Ilves-reitistön tunnettuus on edelleen valitettavan heikkoa.

Työn alla minulla parhaillaan on yhdistyksen verkkosivujen uudistus. Ja sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan on myös alkanut,

Kirsi Roos vinkkaa.

Kannattaakin laittaa Facebookissa seurantaan suomenkielinen sivu nimeltään Hämeen luonto. Energinen ja innostunut koordinaattori sanoo, että muitakin sosiaalisen median kanavia tullaan ottamaan käyttöön ajan kanssa.

Koordinaattoriin voi ja kannattaa olla yhteydessä, jos luontoretkellä huomaa jotakin erityistä.

Mikäli kuljet Ilves-reitillä ja löydät sieltä esimerkiksi kaatuneita puita tai muuta akuuttia korjattavaa, voit olla minuun yhteydessä. Vien asiaa eteenpäin,

Kirsi Roos lupaa.
Kuvassa: Virkistysalueyhdistyksen asiamiehenä aiemmin toiminut maakuntainsinööri Paula Mustonen Hämeen liitosta luovutti yhdistyksen uudelle koordinaattorille Kirsi Roosille ilvespehmolelun kapulanvaihtona. Mikähän mahtaa tulla tälle Hämeen ilvekselle nimeksi?

Kirsi Roosin saa parhaiten kiinni sähköpostilla kirsi.roos(a)hvay.fi. Tietoa virkistysalueyhdistyksen toiminnasta löytyy osoitteesta www.hameenvirkistysalueyhdistys.fi.  

Kuvassa: Hämeen virkistysalueyhdistyksen koordinaattori Kirsi Roos.

Kuka?

Kirsi Roos, alkuperäinen kantahämäläinen.

Viettänyt lapsuutensa puisessa soutuveneessä Vanajalla sekä Kalvolan/Iittalan metsissä.

Työura vie audiovisuaalisen viestinnän opinnoista liikuntapuolelle, jossa 17 vuotta vierähti pääasiassa kuntokeskuksissa, mutta myös yrittäjänä.

Valmistunut syyskuussa 2023 luontoliikunnan edistäjäksi Suomen Urheiluopistosta (liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto).

”Opiskelijat valitsivat keskuudestaan yhden opiskelijan, joka ilmentää koulutuksen arvoja, tavoitteita ja yhteisöä parhaiten. Koulukaverit valitsivat minut, ja palkinnon nimeksi tuli: Ihan pihalla”, Kirsi Roos kertoo.

Faktaa Hämeen virkistysalueyhdistyksestä

  • Yhdistys on toiminut vuodesta 1990.
  • Yhdistykseen kuuluvat kaikki Kanta-Hämeen kunnat. Lisäksi toiminnassa ovat mukana Pälkäne ja Valkeakoski.
  • Yhdistys avustaa maanhankinnassa ja koordinoi virkistysalueiden sekä Hämeen Ilvesreitin ylläpitoa ja kehittämistä. Alueiden hoidosta vastaa pääsääntöisesti se kunta, jonka alueella virkistysalue sijaitsee.
  • Vuoden 2023 kesään saakka yhdistys sijaitsi Hämeen liitossa ja asiamiehen tehtävää hoiti oman työnsä ohella liitossa nimetty henkilö. Myös taloudenhoito ja rahaliikenne olivat Hämeen liiton tehtäviä. Nykytilanteessa tehtävään tarvittiin kokopäivätoiminen henkilö, sillä kasvaneen palvelutarpeen myötä Hämeen liiton henkilöresurssi ei enää antanut myöten.
  • Koordinaattori vastaa toiminnastaan kunnille, Metsähallitukselle, muille virkistys- ja luontomatkailutoimijoille sekä maanomistajille. Lisäksi tehtävänä on pitää yhdistyksen esitteet, verkkosivut, karttapalvelu ja kartat ajan tasalla.