Julkaistu

Kanta-Häme on valittu EU:n ilmastonmuutoksen sopeutumismissioon

Suuria, kiperiä ja Euroopan unionin maita yhteisesti koskettavia ongelmia ratkomaan perustetut missiot ovat EU:n uusi ja innovatiivinen tapa tehdä alueet ylittävää yhteistyötä. Missioissa tavoitteena on vastata ilmastoon, ympäristöön, meriin, vesiin ja terveyteen liittyviin haasteisiin ja saavuttaa kunnianhimoisia ja inspiroivia tavoitteita näillä aloilla. EU on varannut näihin yhteensä noin 2 miljardia euroa vuosille 2021–2023.

On erittäin arvokasta, että Kanta-Häme on valittu mukaan tähän tärkeään EU-missioon. Maakuntamme on merkittävä uudenaikaisen teollisuuden ja innovaatioiden keskittymä,

iloitsee maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Ahonen.

On luontevaa, että Hämeessä haetaan kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen – erityisesti uuden teknologian ja innovaatioiden avulla,

Antti Ahonen jatkaa.

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevaan missioon valitut alueet ovat allekirjoittaneet tahdonilmauksen halustaan olla ilmastokestäviä, eli ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuneita, vuoteen 2030 mennessä.

Missio tukee vahvasti Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelman ja Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen strategian toteuttamista sekä ilmastotyötämme. Käynnissä on myös alueellisen sopeutumissuunnitelman valmistelu,

sanoo maakuntajohtaja Toni K. Laine.

Missioon kuulumisesta on konkreettista hyötyä maakunnan toimijoille

EU-missiosta saatava tuki ja tieto auttavat maakunnan toimijoita ymmärtämään paremmin muuttuvasta ilmastosta johtuvia riskejä, valmistautumaan niihin ja hallitsemaan niitä, sekä kehittämään, testaamaan ja ottamaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja kestävyyden rakentamiseen omalla alueella, ja varautumaan myös tulevaisuuden ennustettuihin vaikutuksiin.

Missiossa mukana oleminen tuo valtavasti hyötyjä ja tukea Kanta-Hämeen toimijoille myös kansainvälisen hankeyhteistyön ja kansainvälistymisen näkökulmista. Se mahdollistaa kansainvälisiin verkostoihin kiinnittymisen ja yhteyksien luomisen eri sidosryhmiin ja myös esimerkiksi Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelmaan,

sanoo hankejohtaja Krista Taipale Hämeen liitosta.

Mukana olevat alueet tekevät yhteistyötä kehittämällä ja jakamalla parhaita käytäntöjä ja oppeja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyen.

Missiossa mukana oleminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden saada ja jakaa tietoa toteutetuista hyvistä ratkaisuista, uusia kumppanuuksia yhteistyöhön ja neuvoja rahoitusmahdollisuuksista,

toteaa Hämeen liiton projektipäällikkö Minna Takala.

Ilmastoteema on Kanta-Hämeelle merkittävä

Kestävä kehitys, vastuullisuus ja ilmastonmuutos haastavat muutokseen koko Euroopan. Euroopan komission ilmastonmuutosmission johtoryhmässä mukana oleva tutkimusjohtaja Taina Tukiainen Vaasan yliopistosta toteaa, että Euroopassa on jo nyt vakavia ilmastonmuutoksen aiheuttamia sääilmiöitä, jotka vaikuttavat ympäristöön, eurooppalaisten hyvinvointiin ja terveyteen, ja myös talouteen.

Suomalainen tutkimus- ja yritystoiminta voivat kehittää ratkaisuja, joille on tarvetta koko EU:ssa ja globaalisti. Meidän on kyettävä kehittämään ja jakamaan hyviä käytäntöjä ja nopeuttamaan merkittävästi käytännön toimenpiteiden täytäntöönpanoa, jotka parantavat ilmastokestävyyttämme,

Taina Tukiainen sanoo.

Kanta-Hämeessä työtä ilmastonmuutokseen sopeutumisen parissa on tehty jo useamman vuoden ajan ja maakunnan ilmastotavoitteet hyväksyttiin maakuntahallituksessa marraskuussa 2022. Tämän lisäksi muun muassa Hämeen yhteistyöryhmä on käynyt läpi ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja haavoittuvuuksia ja kehittänyt niitä vähentäviä toimenpiteitä, ja aiheesta on keskusteltu myös kuntajohtajakokouksessa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa Kanta-Hämeessä monin eri tavoin. Meidän tulee varautua näihin muutoksiin ja ehkäistä kielteisiä vaikutuksia,

sanoo Hämeen ELY-keskuksen johtava asiantuntija Eira Rosberg-Airaksinen.

Sopeutuminen edellyttää laaja-alaisuutensa vuoksi eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä yksityisen ja julkisen sektorin voimien yhdistämistä kaikilla hallinnon tasoilla,

Minna Takala jatkaa.

Kaikki Kanta-Hämeen kunnat ovat jo tehneet merkittävää ilmastotyötä ja sitä jatketaan. Etenkin kaupungeissa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen on etenemässä.

Seuraamme tilanteen kehittymistä Hämeen ammattikorkeakoulun toteuttaman Hämeen Ilmastovahdin avulla, joka on muuten samalla Suomen ensimmäinen maakunnallinen ilmastovahtipalvelu,

kertoo Hämeen liiton maakuntainsinööri Paula Mustonen.

Mikä EU-missio?

Euroopan komissio tukee vähintään 150 EU:n aluetta, kaupunkeja ja kuntia niiden pyrkimyksissä rakentaa sietokykyä ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan, ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Missio perustuu Euroopan komission vuonna 2021 hyväksymään ilmastonmuutoksen sopeutumisen strategiaan.

Kanta-Hämeen lisäksi Suomesta tähän missioon on valittu kaupungeista Espoo, Tampere, Turku ja Vaasa sekä maakunnaista Kymenlaakso, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.

Missio tukee EU-tasoisen ilmastonmuutoksen sopeutumisen strategian ja vihreän kehityksen ohjelman (European Green Deal) toteutumista.

Tutustu:

Euroopan komission tiedote: Uudet mukaan valitut alueet
Hämeen ilmastovahti
Kanta-Hämeen maakunnalliset ilmastotavoitteet
Ilmastonmuutoksen sopeutumisen missio (Euroopan komission sivut englanniksi)