Julkaistu

Kanta-Hämeen kuntatalous ja sairaalahanke – taloudellinen selvitys valmistunut

Taloudellisen selvityksen aiheena oli Kanta-Hämeen kuntien talouden tila ja sairaalahankkeen vaikutus maakunnan kuntien taloudelliseen asemaan. Talousselvityksen laati kuntatalouteen erikoistunut konsulttitoimisto Perlacon Oy.

Kuntien taloutta tarkasteltiin viimeisimpien tilinpäätöstietojen pohjalta. Monipuolisessa laskennassa otettiin huomioon tuloslaskelma, tase, kunnan omat suunnitellut investoinnit ja ennustettu väestön ja ikärakenteen kehitys. Sairaalahanketta tarkasteltiin useamman vaihtoehdon pohjalta. Joukossa olivat uudisrakennus- ja peruskorjausvaihtoehdot, ja uudisrakennusvaihtoehdoissa arvioitiin lisäksi erilaisia malleja tuottavuuden kasvulle. Uudisrakennus toisi tullessaan tuottavuushyötyjä muun muassa nykyistä sairaalaa merkittävästi pienemmän pinta-alan ansiosta.

Selvityksen lopputuloksena sairaalahankkeen todettiin vaikuttavan kuntien talouteen ennakkomielikuvaa vähemmän. Pitkässä juoksussa investoinnin todettiin jopa hiukan helpottavan sairaanhoitopiirin taloutta. Erikoissairaanhoidon vuosittainen vaikutus maakunnan kuntien talouteen muodostuu pääosin muista tekijöistä.

Sen sijaan selvitys valaisi kuntatalouden lähtökohtaisesti huolestuttavaa tilaa. Sekä Kanta-Hämeessä että muualla maassa ollaan ennen näkemättömän taloudellisen sopeuttamistarpeen edessä. Ikärakenteen muutos siirtää palveluiden tarvetta nuorten ikäluokkien palveluista sote-palveluihin tavalla, jota ei ole Suomen kuntakentässä aiemmin nähty. Tästä siirtymästä julkaistiin erillisselvitys aiemmin tänä vuonna. Kunnat ovat velkaantuneet raskaasti, ja monet Kanta-Hämeenkin kunnista täyttävät lähivuosina kriisikunnan kriteereitä, ellei vaativassa sopeuttamistyössä pikaisesti onnistuta.

Tarkasteluun ehdittiin päivittää myös alustava arvio korona-kriisin vaikutuksista kullekin maakunnan kunnalle. Koronan vuoksi kriisikunnan tunnusmerkit vaikuttavat täyttyvän kunnissa vielä vuotta tai paria aiemmin.

Selvityksen valmistumisen jälkeen sairaalahankkeen suunnittelu on keskeytetty investoinnin kustannusarvion ylittymisen vuoksi. Selvitys antaa kuitenkin arvokasta tietoa maakunnan erikoissairaanhoidon ja sen vaatimien investointien strategiseen valmisteluun, tämän myöhemmin täsmentyvässä muodossa.