Julkaistu

Kanta-Hämeen selviytymissuunnitelma osana uuden maakuntaohjelman valmistelua

Häme-ohjelma on kokonaisuus, joka pitää sisällään maakunnan kehittämistarpeet, valinnat ja keinot näihin pääsemiseksi. Häme-ohjelmaan sisältyy pitkän aikavälin maakuntasuunnitelma sekä lähiajan toimenpiteitä kuvaava maakuntaohjelma.

Hämeen maakuntahallitus päätti 24.8.2020 kokouksessaan käynnistää Kanta-Hämeen uuden maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelun. Laajoja sidosryhmiä ja maakunnan asukkaita osallistavaan prosessin sisältyy myös alueen älykkään erikoistumisen strategia EU:n ohjelmakautta 2021-2027 varten.

Koronakriisi vaikuttaa maakunnan kehittämissuunnitelmiin

Koronakriisin jälkihoidon ja jälleenrakennuksen alueellisten toimien kokoamiseksi laaditaan Hämeen liiton johdolla Kanta-Hämeen selviytymissuunnitelma.

Suunnitelma kattaa vuodet 2020-2021. Selviytymissuunnitelma tulee sisältämään nopean palautumisen toimenpiteet ja valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi. Pidemmän tähtäimen strategiset valinnat ja toimenpiteet täsmennetään maakuntaohjelmatyön 2022-2025 valmistelun yhteydessä.

Selviytymissuunnitelman keskeisimmät toimenpiteet tulevat Hämeen liiton rahoittamasta ja maakunnan elinkeinotoimijoiden toteuttamasta korona-exit –projektista. Selviytymissuunnitelmaan kytkeytyy myös merkittävä EU- ja kansallinen rahoitus.

Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto

Maakuntaohjelmatyön tapaan alueellinen selvityssuunnitelma laaditaan laajassa yhteistyössä Hämeen liiton sidosryhmien kanssa. Mukana on aluekehittämisen toimijoita, kuten kunnat, ELY-keskus, TE-toimisto, kehitysyhtiöt, korkeakoulut ja muut oppilaitokset sekä elinkeinoelämä.

Hämeen maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 14.9.2020.