Julkaistu

Kanta-Hämeeseen suositellaan aiempaa vahvempaa matkailun yhteistyötä

Työn tavoitteena oli laajasti selvittää tahtotila siitä, tulisiko maakuntaan perustaa kattava matkailuorganisaatio joko itse rakentaen tai johonkin muuhun organisaatioon liittyen.

Selvityksen yhteydessä haastateltiin joukko yksityisiä ja julkisia matkailutoimijoita kaikilta kolmelta seudulta. Sähköisellä kyselyllä tavoitettiin lisäksi lähes 150 hengen vastaajajoukko.

Tavoitteena pysyvyys, tunnettuus ja elinvoiman lisääminen

Kanta-Hämeessä ei tällä hetkellä ole yhteistä matkailun myynti- ja/tai markkinointiorganisaatiota, laajasti hyväksyttyä ja sitoutettua matkailustrategiaa eikä myöskään matkailun keskeisten toimintojen johtamisen järjestelmää. Maakunta lienee tässä kyseenalaisessa mielessä ainoa laatuaan.

Suurimpina haasteina vastaajien keskuudessa nähtiinkin toimialan pirstaleisuus, yhteisen markkinoinnin ja myynnin puuttuminen ja sitä kautta osin myös yhteistyön puutteellisuus yleisellä tasolla.

Selvitys esiteltiin maakunnan kuntajohtajille 16.6.2020. Kuntien hallitukset päättävät syksyn aikana sitoutumisestaan Kanta-Hämeen yhteiseen matkailuun.

Mistä on kyse?:

  • Hämeessä kartoitettiin maakunnan matkailun järjestäytymistä. (Tiedote 28.4.2020)
  • Kysely toteutettiin haastatteluin ja sähköisellä kyselyllä.
  • Työn tilaajana toimi Hämeen liitto yhdessä Western Lakeland Kanta-Häme -hankkeen kanssa (HAMK Smart)
  • Työn toteutti NordicMarketing Finland Oy huhti-kesäkuussa 2020.