Julkaistu

Kanta-Hämeessä otettiin uusia edistysaskeleita kansainvälistymiseen

Virallisen statuksen eli niin sanotun akkreditointisertifikaatin myötä Häme EU Office voi aloittaa kokonaisvaltaisen palvelutoiminnan kantahämäläisille toimijoille syyskuun alusta lähtien. Vierailujen osalta toki otetaan edelleen koronatilanne huomioon.

Maakunnan läsnäolo Brysselissä Häme EU Officen kautta on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että kantahämäläiset toimijat ja kehittäjät saavat vahvan tuen Euroopan unioniin ja kansainvälisyyteen liittyvässä toiminnassa.

Teemme mahdolliseksi tuloksellisen EU-edunvalvonnan, vahvistamme maakunnan kansainvälistä tunnettuutta ja syvennämme toimijoidemme EU- ja kansainvälisiin asioihin liittyviä taitoja ja verkostoja. Lisäksi varmistamme, että Kanta-Hämeeseen saadaan tänä vuonna alkaneella rahoituskaudella mahdollisimman suuri määrä EU-ohjelmarahoitusta.

Krista Taipale, hankejohtaja, Hämeen liitto

EU-toimisto on kansainvälisyyden edistäjä ja mahdollistaja

Häme EU Officen tehtävänä on vastata ketterästi kantahämäläisten toimijoiden erilaisiin Euroopan unioniin, EU-rahoitukseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön liittyviin tarpeisiin. Häme EU Office tarjoaa maakunnan kehittäjille ja muille toimijoille myös työ-, vierailu- ja kokoustilan Brysselissä.

Toimiston sijainti Brysselissä on erinomaisella paikalla. Häme EU Office löytyy Kaupunkien, kuntien ja maakuntien talosta, jossa edustettuina on lukuisia muitakin eurooppalaisia maakuntia, alueita, kuntia ja kaupunkeja sekä niiden EU-tason järjestöjä.

Toimistomme sijoittuminen osaksi tällaista kansainvälistä yhteisöä tuo vahvuutta, synergiaa ja lisäarvoa Kanta-Hämeen kansainvälistymiseen.

Krista Taipale, hankejohtaja, Hämeen liitto

Toivomme myös, että kantahämäläiset toimijat löytävät Hämeen oman EU-toimiston ja ottavat meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Krista Taipale, hankejohtaja, Hämeen liitto

Vastaavia eurooppalaisia EU-toimistoja on noin 200 ja myös muilla suomalaisilla maakunnilla ja kaupungeilla on omat toimistot Brysselissä.

Kantahämäläisillä toimijoilla on pääsy Euroopan johtavaan alueiden yhteistyöverkostoon

Hämeen liitto on liittynyt Häme EU Officen kautta Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkostoon, ERRINiin (European Regions Research and Innovation Network).

ERRIN on vuonna 2001 perustettu Brysselin johtava yhteistyöverkosto, joka keskittyy kansainväliseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä EU-rahoitusohjelmiin ja -hankkeisiin erityisesti aluetoimijoiden ja kehittäjien näkökulmasta.

Verkosto toimii kolmentoista temaattisen työryhmän kautta. Se vahvistaa jäsenalueidensa tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamista tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihdon kautta, tukee EU-projektien rakentamista ja kansainvälistä verkostoitumista sekä vaikuttaa keskeisiin EU:n tutkimuksen ja kehittämisen aloitteisiin ja -strategioihin.

ERRIN-verkoston palvelut ovat Häme EU Officen kautta nyt myös kantahämäläisten toimijoiden käytettävissä.

Verkoston jäsenyys tuo merkittävän lisän ja vahvistuksen maakunnan EU- ja kansainväliseen toimintaan.

Krista Taipale, hankejohtaja, Hämeen liitto

Hämeen liitto järjestää Kanta-Hämeen toimijoille 7.9.2021 klo 9–10 Häme Goes Global Teams-aamukahvikokouksen, jossa kerrotaan Häme EU Officen ja ERRIN-verkoston toiminnasta ja palveluista. Tarkemmin tilaisuudesta ja ilmoittautumislinkki löytyy Hämeen liiton sivuilta: Häme Goes Global –aamukahvit 7.9.2021

Häme EU Office ja ERRIN-verkoston jäsenyys ovat osa Häme Goes Global -kansainvälistymishanketta.