Julkaistu

Kestävän kasvun Häme 2022–2025 -maakuntaohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa

Kyseessä on kantahämäläisten yhteinen strateginen ohjelma-asiakirja, jota on Hämeen liiton johdolla valmisteltu yhdessä kuntien, valtion viranomaisten, aluekehittämiseen osallistuvien yhteisöjen, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Voimme todeta, että tätä työtä on tähän asti tehty laajalla yksituumaisuudella ja tästä on hyvä jatkaa määrätietoisesti eteenpäin.

Johannes Koskinen, puheenjohtaja, Hämeen maakuntavaltuusto

Hämeen liitto haluaa uuden Kestävän kasvun Häme 2022–2025 -maakuntaohjelman myötä ottaa aiempaa vahvempaa roolia alueen yritysten tukemisessa. Käsillämme on koronapandemian myötä uuden rakentaminen sekä vihreään ja digitaaliseen kasvuun suuntaaminen, kansainvälistymisen eteenpäin vienti mukaan lukien.

Olen 90-luvulta alkaen ollut mukana valmistelemassa seitsemää maakuntaohjelmaa ja kolmen valmistelua olen johtanut. Kestävän kasvun Häme -ohjelman tulokulma on selvästi yritys- ja elinkeinolähtöisin koskaan.

Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto

Maakuntaohjelmatyötä Hämeen liitossa luotsannut Matti Lipsanen esitteli ohjelman tavoitteita ja kärkiä valtuustolle. Kestävän kasvun Häme rakentuu kuudelle kysymykselle:

  1. Missä olemme nyt?
  2. Minne haluamme mennä?
  3. Mitkä askeleet valitsemme 2022–2025?
  4. Miten toteutamme valintamme?
  5. Miten valintamme vaikuttavat?
  6. Miten seuraamme valintojen toteutumista?

Etenemisen askeleita ohjaavat painopisteiksi ja kärjiksi valitut kehittämisen teemat:

  • Kestävän kasvun tutkimus, kehitys ja innovaatiot
  • Kestävän kasvun osaaminen, työllisyys ja osallisuus
  • Kestävän kasvun infra

Maakuntaohjelmatyö ei pääty maakuntavaltuuston käsittelyyn, vaan tästä tekeminen vasta alkaa. Hämeen kehittäjät ja yritykset polkaisevat maakuntaohjelman toteuttamisen käyntiin Verkatehtaalla 20. tammikuuta. Hämeeseen kohdistuva EU-rahoitus kasvaa ja antaa käyttöön uusia kehittämisen työkaluja.

Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto

Ilmastotavoitteista äänestettiin

Maakuntavaltuusto kävi keskustelua erityisesti ilmastotavoitteista. Valmistelu sai kiitosta, että ilmastoasiat on vahvasti nostettu maakuntaohjelmassa esiin. Kanta-Häme tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Perussuomalaisten puolueryhmä esitti hiilineutraaliustavoitteisiin muutosehdotusta, että niitä siirrettäisiin eteenpäin vuoteen 2050. Esityksestä käytiin nimenhuutoäänestys ja valtuusto päätti äänin 37–10 pitää maakunnan hiilineutraaliustavoitteet pohjaesityksen mukaisena.

Tutustu Kestävän kasvun Häme 2022-2025 -maakuntaohjelmaan tästä.

Katso maakuntavaltuuston kokousasiakirjat tästä linkistä.

Hämeen maakuntavaltuusto kokoontuu vuonna 2022 seuraavasti: 25.4. ja 28.11. Valtuuston seminaari järjestetään 29.8.2022.