Julkaistu

Lammin biologisen aseman professuuri sai jatkorahoituksen

Hämeen liitto on osallistunut tutkimusprofessuurin rahoittamiseen vuodesta 2014 lähtien. Rahoituksella vahvistetaan Lammin biologisen aseman pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä.

Professuurille asetetut tavoitteet tukevat vahvasti Kestävän kasvun Häme-maakuntaohjelman tavoitteita. Lammin biologisen aseman tehtävänä on rakentaa muiden kantahämäläisten tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä viranomaistahojen kanssa Kanta-Hämeestä kestävän kehityksen, luonnonvara-alan ja biotalouden osaamis- ja innovaatiokeskittymää.

Olemme tyytyväisiä ja iloisia siitä, että voimme yhdessä muiden sopimuskumppaneiden kanssa taata tärkeän professuurin jatkuvuuden,

Hämeen maakuntajohtaja Toni K. Laine sanoo.

Sopimuksen osapuolina ja rahoittajakumppaneina Hämeen liiton kanssa ovat Hämeenlinnan kaupunki, Vanajavesikeskus ja Helsingin yliopisto, jotka myös laativat toimintasuunnitelman kuluvalle kaudelle.

Edellisten lisäksi nimitetään yhteistyöryhmä, johon kutsutaan edustajat Hämeen ammattikorkeakoululta, Koulutuskuntayhtymä Tavastialta, Luonnonvarakeskukselta ja Hämeen ELY-keskuksesta. Ryhmä keskustelee vuosittain professuuriin liittyvistä yhteistyön muodoista.

Professorilla on laaja ja vastuullinen tehtävä

Ympäristötutkimuksen professorin erityisenä tehtävänä on toteuttaa vesiympäristöön liittyvää tutkimusta ja kehittää Lammin biologisen aseman tutkimustyötä. Hän osallistuu myös Vanajavesikeskuksen toimintaan.

Tämän lisäksi hän osallistuu Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjaukseen sekä opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Professorin vastuulla on myös tukea ympäristöalan alueellista toisen asteen koulutusta ja jatkuvaa oppimista.

Professorin virkaa hoitaa tällä hetkellä Kimmo Kahilainen. Professuuri kytkeytyy Helsingin yliopiston Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS) -yksikköön.

Tämä on erinomainen uutinen Lammin biologisen aseman kannalta ja mahdollistaa alueellisen yhteistyön jatkumisen monen eri toimijan välillä,

ympäristötutkimuksen professori Kimmo Kahilainen sanoo.

Katso Hämeen maakuntahallituksen kokousasiakirjat tästä linkistä. Siirryt Tweb-sivustolle.

Uutista päivitetty 10.10.2023 Poistettu maininta Lammin biologinen asema sijaitsee Evolla.