Julkaistu

Maakunnan nuoret Vihreän kasvun Häme –maakuntaohjelman kimpussa

MaNulaiset pohtivat myös mitkä ovat ne askeleet, joita otamme seuraavien neljän vuoden aikana liittyen Vihreän kasvun Häme –maakuntaohjelman kärkiin ja niiden kehittämiseen. Nämä kärjet ovat TKI (tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot), osaaminen, työllisyys ja osallisuus sekä infra.

Nuoret pitivät tärkeänä erityisesti koulutusta, tasa-arvoa, yrityksiä ja nuorten osallistumista.

Nuoret haluavat tulla kuulluiksi ja vaikuttaa tulevaisuuteen, jossa he myöhemmin itse elävät.

Helena Kuronen, Kanta-Hämeen maakunnallisen nuorisvaltuuston puheenjohtaja, Riihimäki

Kanta-Hämeen maakunnallinen nuorisovaltuusto pohti 16.9. työpajassaan Vihreän kasvun Häme 2022–2025 -maakuntaohjelman keskeisiä painopisteitä. Uuden maakuntaohjelman laadinta on Hämeen liitossa kiivaimmillaan. Tällä viikolla nuorisovaltuuston lisäksi ohjelmaa on työstetty yhdessä maakunnan avaintoimijoiden kanssa maakuntavaltuuston kokouksessa sekä kärkikahveilla kolmena aamuna.

Mikä MaNu?

Maakunnallinen nuorisovaltuusto antaa kantahämäläisille nuorille mahdollisuuden saada mielipiteensä kuuluviin ja vaikuttaa maakunnan keskeisten kehittämisasioiden sisältöihin.

Nuorisovaltuuston toiminta käynnistettiin ja pilotoitiin Kanta-Hämeessä jo edellisen maakuntauudistuksen yhteydessä, mutta sen kaaduttua MaNun ylläpito siirtyi Hämeen liitolle.

Maakunnan kuntien nuorisovaltuustot ovat nimenneet edustajansa uuteen Kanta-Hämeen maakunnalliseen nuorisovaltuustoon keväällä. Hämeen maakuntahallitus päätti kesäkuussa uuden maakunnallisen nuorisovaltuuston perustamisesta vuosille 2021–2022.