Julkaistu

Kannanotto: Maakuntien elinvoima kasvaa kulttuurista ja luovista aloista

Maakuntien liittojen kannanotto kulttuuripoliittisen selonteon valmisteluun

Manner-Suomen maakuntien liittojen yhteiskokous pidettiin Turussa 14.5.2024. Suomen 18 maakuntaliittoa antoivat yhteisen kannanoton kulttuuripoliittisen selonteon valmisteluun.

Pääministeri Orpon hallituksen käynnistämän kulttuuripoliittisen selonteon valmistelun tarkoituksena on tuottaa kunnianhimoinen tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa Suomen taide- ja kulttuuripolitiikan pitkäjänteisen kehittämisen. Selonteossa esitetään tulevaisuuskuvan lisäksi toimet, joilla tavoitteisiin päästään.

Maakuntien liittojen kannanotossa muistutetaan, että kulttuuritoiminnan tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.  Tässä työssä kaikki maakunnat haluavat olla mukana.

Maakuntien liitojen kannanoton kärkiä ovat seuraavat asiat:

  1. Taide ja kulttuuri on työtä ja elinkeino. Luovan alan ammattilaisten monipuolinen työnkuva tulee tunnustaa ja huomioida työelämässä ja yhteiskunnan järjestelmissä.
  2. Vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja kulttuurikasvatuksen edellytykset tulee varmistaa positiivisen tulevaisuuskehityksen toteutumiseksi. 
  3. Taidetta ja kulttuuria tulee tukea tasapuolisesti koko Suomen alueella. Kuntien mahdollisuus tuottaa kulttuuripalveluita laadukkaasti myös pienissä kunnissa ja maaseutualueilla vaatii valtiolta pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta ja taloudellista tukea.

Manner-Suomen maakuntien liittojen kannanotto kokonaisuudessaan liitteenä.

Lisätiedot:

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995, [email protected], maakuntajohtajien puheenjohtaja.

Lisätietoja myös muiden maakuntien liittojen maakuntajohtajilta.

Kanta-Hämeestä maakuntajohtaja Toni K. Laine, +358 50 463 7810