Julkaistu

Nykyisen pääradan parantaminen on ainoa järkevä vaihtoehto

Hämeen liitto teetätti Taloustutkimuksella jatkoselvityksen pääradan parantamisen hyödyistä verrattuna suunnitteilla olevaan suoraan raidelinjaukseen, eli tunnin junaan.

Kokonaishyödyt tarkastelussa

Pääradan parantaminen lyhentää matka-aikaa kaikilta 4,5 miljoonalta matkustajalta 12 minuuttia. Tunnin junan puolestaan arvioidaan lyhentävän niiden kaukomatkustajien (42 %) matka-aikaa, joiden juna kulkee uutta rataa pitkin, 21 minuuttia.

Rahallisesti matka-ajan lyhenemisen arvo pääradan parantamisella on 10,7 miljoonaa euroa. Jos tunnin juna tehtäisiin, hyöty olisi Väyläviraston laskentaperustein vain 7,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Tunnin junan rakentaminen tulisi myös kalliimmaksi. Kustannusarvio on 4,5-5,5 miljardia euroa. Lisäksi tunnin juna olisi ikuisuusprojekti – realistinen aika raiteen valmistumiselle vie vähintään 15-20 vuotta, mikä tarkoittaa veronmaksajille satojen miljoonien eurojen menetyksiä aluetalouden hyödyntämättömänä potentiaalina.

Pääradan parantaminen maksaa noin 1,1 miljardia euroa, ja suunnitelmat ovat jo valmiina – nyt vain kuokka maahan.

Tunnin juna rahoitettaisiin lipputuloilla

Osan tunnin junan rahoituksesta arvioidaan tulevan junalipun hintojen nostamisesta. Pääradalla liikennöiviä junia korkeammat lipun hinnat vaikuttavat kuitenkin matkustajien valintoihin. Tunnin junan osuus matkustajista jäänee alle oletetun 42 prosentin.

Tunnin junan arvioidaan lyhentävän nopeinta junayhteyttä Helsinki-Tampere -välillä 21 minuuttia. Korkeampi lipun hinta kuitenkin vähentää nopean junayhteyden käyttöä hitaampaan vaihtoehtoon verrattuna.

Esimerkiksi noin puolet Helsinki-Lahti -välin matkustajista valitsee hitaamman lähiliikenneyhteyden (Z-juna) alhaisemman lipun hinnan vuoksi.

Ratainvestoinnit pitää aloittaa heti

Selvitykset osoittavat, että pääradan investoinnit kasvattavat aluetaloutta. Nykyisen pääradan parantamisesta tulevat aluetalouden hyödyt suhteessa kustannuksiin ovat kolme kertaa suuremmat kuin tunnin junan rakentamisen hyödyt.

Tutustu tästä päärataselvitykseen (pdf)