Julkaistu

Oma Häme -valmistelu pakettiin

Valtiovarainministeriö myönsi Hämeen liitolle usealla erillisellä päätöksellä valtionavustusta maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmisteluun. Oma Häme -valmistelu oli keväällä 2019 täydessä valmiudessa siirtymään uudistuksen toimeenpanovaiheeseen. Valtakunnallinen valmistelu kuitenkin päättyi 20.3.2019. Valtionavustusta oli silti mahdollista käyttää maakunnissa vuoden 2019 loppuun saakka.

Maakuntahallitus muistutti, että valmistelun aikana tuotettiin paljon arvokasta ja edelleen käyttökelpoista materiaalia. Tätä materiaalia hyödynnetään uudistuksen kaatumisen jälkeenkin sekä kansallisessa sote-valmistelussa että maakunnan sisäisessä työssä.

Muodostimme tilannekuvaa maakunnan henkilöstöstä ja tiloista, yhtenäistimme palvelutuotannon toimintatapoja, prosesseja ja työvälineitä. Lisäksi lasten ja ikäihmisten kärkihankkeissa tuotimme maakunnallisia toimintamalleja ja hankimme ICT-järjestelmiä, joita sovitettiin yhteen eri toimijoiden järjestelmien kanssa.

Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto.

Maakunnan hallinnon, johtamisjärjestelmän ja talouden valmistelu oli aikaan ja paikkaan sidottua, joten sitä on vaikeampi hyödyntää jatkotöissä.

Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto.

Kustannukset katettiin lähes kokonaan valtionavustuksilla

Oma Hämeen esivalmistelurahoituksen kustannukset 2017–2019 olivat yhteensä 2 529 661,38 euroa. Kustannukset koostuivat suurimmaksi osaksi valmisteluhenkilöstön palkkakustannuksista.

Yli 93 % kustannuksista katettiin maakuntauudistuksen valmisteluun osoitetuilla valtionavustuksilla.

Oma Häme -kokonaisuuteen kuuluivat myös maakunnan vapaaehtoinen esivalmistelu, ICT-valmistelu, kärkihankkeet, muutosagentit sekä sote-koordinaattori.

Kaikkiaan kustannukset olivat yhteensä lähes seitsemän miljoonaa euroa vuosina 2015-2019, josta ICT-valmistelun osuus oli 2,8 miljoonaa euroa. ICT-valmistelun loppuraportti hyväksyttiin maakuntahallituksen edellisessä kokouksessa.

Hämeen maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 9.3.2020.