Julkaistu

Päärataryhmä | Suomi on osa Eurooppaa: Eurooppalaisen raideleveyden käyttöönoton tarkastelua on jatkettava aktiivisesti alkavalla hallituskaudella

Suomen päärataryhmä katsoo, että Liikenne- ja viestintäministeriön keskiviikkona 12.4.2023 julkaisema selvitys ’Eurooppalaisen raideleveyden mahdollisuudet ja vaikutukset Suomessa’ on laadukas läpileikkaus uuden raideleveyden käyttöönottoon liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä erinomainen käynnistys raideleveyden mahdollisen muuttamisen tarkempaan tarkasteluun Suomessa.

Selvitys käy kattavasti läpi lukuisia eri skenaarioita sekä teknisten ratkaisuiden että ratayhteyksien osalta ja sen lopputulema on, että käsitellyistä vaihtoehdoista tarkempaan jatkotarkasteluun suositellaan nykyisen pääradan rinnalle tehtävää uutta runkoyhteyttä (Helsinki-Oulu-Tornio).

Päärataryhmä tukee tätä lopputulemaa sekä kiittää tekijöitä siitä, että selvityksessä on nostettu esiin perinteisten investointikustannusten ja suorien hyötyjen lisäksi myös laajemmat yhteiskunnalliset hyödyt kuten vahvempi kytkeytyminen Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon ja sisämarkkinoihin sekä huoltovarmuus ja turvallisuus.

Suomen saavutettavuus ja yhteydet sekä länteen että etelään ovat Venäjän hyökkäyssodan johdosta entistä oleellisemmat ja päärataryhmä tukee vahvasti eurooppalaisen raideleveyden tuomien mahdollisuuksien tarkastelua pääradalla Suomen ja Ruotsin välillä (Raahe-Oulu-Tornio), mutta myös Tallinnan tunnelin kautta Rail Baltican suuntaan. Katsomme, että molemmat yhteydet ovat edellytys eurooppalaisen raideleveyden käyttöönotolle Suomessa,

lausuu Päärataryhmän puheenjohtaja, Pirkanmaan maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen.

Suomen Päärataryhmä esittää, että Suomen tulee jatkaa tulevalla hallituskaudella eurooppalaiseen raideleveyteen siirtymisen selvittämistä Suomen rautatieverkon päälinjalla pääradalla. Samalla päärataryhmä painottaa, että alueiden käytön suunnitteluun tältä osin pitää varautua mahdollisimman pian.

Lisäksi päärataryhmä muistuttaa, että EU-rahoituksella on merkittävä rooli myös yhtenevän raideleveyden toteutuksessa. Päärataryhmä nosti jo 15.12.2022 julkaistuissa hallitusohjelmatavoitteissaan esille, että Suomen tulevan hallituksen pitää edesauttaa EU:n seuraavan ohjelmakauden liikennerahoituksen, mukaan lukien sotilaallinen liikkuvuus, merkittävää kasvattamista. Lisäksi päärataryhmä katsoo, että Suomen hallituksen pitää varmistaa, että seuraava Verkkojen Eurooppa 3 -ohjelma tukee eurooppalaiseen raideleveyteen siirtymistä Suomessa.