Julkaistu

Projektijohtamisen tarvekysely

Alla olevassa kyselyssä (linkki) on listattuna alustavasti teemoja projektijohtamisen koulutuskokonaisuuteen, jota olemme lähdössä yhdessä valmistelemaan yhtenä toimenpiteenä Kanta-Hämeen maakuntaohjelman Kestävän kasvun Häme 2022–2025 toteuttamisessa. Tavoitteena on edesauttaa sekä kansainvälisten että kansallisten kehittämishankkeiden hyvää valmistelua ja toteuttamista.  

Jotta osaamme paremmin huomioida projektijohtamisen osaamisen kehittämiseen liittyviä toiveita ja tarpeita, tässä lyhyt tarvekysely sidosryhmillemme. Yhdessä hyvällä yhteistyöllä saamme enemmän aikaan!