Julkaistu

REACT-EU -rahoitushaku on auki

Haku toteutetaan yksivaiheisena ja hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään maaliskuun loppuun mennessä. Hankkeita voidaan toteuttaa maakunnallisina tai ylimaakunnallisina. Myös EAKR/ESR -hankeparit ovat mahdollisia. Hakua koordinoi Uudenmaan liitto.

 REACT-EU -rahoitus tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan rakennerahasto-ohjelmaan koronapandemian aiheuttamasta kriisistä elpymiseksi nopeilla toimilla. Hankkeiden on päätyttävä viimeistään 31.8.2023 mennessä.

Hakuilmoitus ja hakijan opas löytyvät Rakennerahastot.fi -sivustolta.

Kanta-Hämeen haku

Kanta-Hämeessä on haettavissa REACT-EU -lisärahoitusta (toimintalinja 8) osana edelleen käynnissä olevaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmaa.

Hankkeiden tulee tukea alueellista selviytymissuunnitelmaa ja Häme-ohjelman älykkään erikoistumisen painopisteitä. Hämeen liitto rahoittaa REACT-EU:n erityistavoitetta 12.2.

Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö, Hämeen liitto

Hämeen liiton osalta REACT-EU EAKR-haku päättyy 31.3. ja Hämeen ELY-keskuksen osalta REACT-EU ESR -haku päättyy 9.4.2021. 

REACT-EU -lisämäärärahoja tullaan EAKR:n osalta käyttämään ensisijaisesti pk-yritystoiminnan vahvistamiseen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

Nyt kannattaa todella olla aktiivinen, sillä vaikka eletään jo ohjelmakauden loppuvaihetta, niin REACT-EU -rahojen myötä kyseessä on iso haku, jossa on reilusti rahaa jaossa ja uudenlaista sisältöäkin uuden toimintalinjan ja kahden uuden erityistavoitteen mahdollistamana. Odotamme hyviä hakemuksia ja aidosti vaikuttavia alueellista COVID-19-pandemiasta elpymistä edistäviä hankkeita.

Henri Hallanoro, erityisasiantuntija, Uudenmaan liitto

Tutustu hakuinfojen aineistoon

Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus järjestivät helmikuussa kaksi yhteistä EAKR- ja ESR-rahoituksen hakuinfoa verkossa. Tilaisuuksissa rahoitusasiantuntijat kertoivat EAKR- ja ESR-rahoituksesta ja sen hakemisesta, REACT-EU-ohjelmasisällöistä sekä hakujen maakunnallisista painotuksista. Hakuinfojen aineistot ovat ladattavissa Etelä-Suomen rakennerahastojen materiaalipankissa (Hakuinfojen aineistot).