Julkaistu

Tavastia Events -tapahtumakalenterista tuli Häme Events

Hankkeissa on pääsääntöisesti tarkoituksena luoda toimintaa, joka jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin. Tämä oli päämääränä myös EAKR-rahoitteisessa Hämeen ammattikorkeakoulun Avoin Häme -hankkeessa, jossa tavoitteena oli edistää avoimen datan käyttöä Kanta-Hämeen alueella ja lisätä maakunnan toimijoiden tietoja ja taitoja aiheeseen liittyen.

Avoin data sisältää paljon erilaisia mahdollisuuksia eri toimialoilla. On ymmärrettävä avoimien rajapintojen, avoimen lähdekoodin ja yleisesti avoimien toimintatapojen tärkeys. Tätä kokonaisuutta voisi yhteisesti kuvata termillä avoin teknologia.

Minna Tarkkala, kehittämisasiantuntija, HAMK Smart

Toteutimme hankkeen aikana erilaisia avoimen teknologian pilotteja, joilla olemme pystyneet osoittamaan konkreettisia mahdollisuuksia avoimen datan käytöstä. Keskeisimpänä näistä oli Tavastia Events -tapahtumarajapinta, jota kehitimme vuodesta 2018 nyt hankkeen päättymiseen saakka.

Joni Kukkamäki, tutkimuspäällikkö, HAMK Smart

Luvut kertovat kalenterin suosiosta

Tapahtumakalenteriin on kahden vuoden kuluessa ehtinyt kertyä yli 400 ylläpitäjätietoa ja muun muassa Hämeenlinnan kaupunki hyödyntää rajapintaa kaupungin omassa tapahtumakalenterissa.

Hämeenlinna.fi -kalenteri on löytänyt hyvin paikkansa. Viime vuonna sinne tuotiin noin 2500 hämeenlinnalaista tapahtumaa kaupungin omien toimijoiden ja kantahämäläisten järjestöjen ja yhdistysten toimesta. Moderointiakaan ei juuri tarvitse tehdä, sillä tapahtumasisällöt sopivat sivustolle.

Kaisa Paavilainen, verkkotoimittaja, Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki on tällä hetkellä tapahtumarajapinnan suurin käyttäjä. Yhteistyö jatkuu Hämeen liiton kanssa. Suljetut, yhden toimijan takana olevat kalenteritoteutukset ovat historiaa.

Avoimeen toteutukseen on oltu tyytyväisiä ja luvut kertovat käytön suosiosta. Katsoimme yhdessä HAMKin kanssa, että Hämeen liitto maakunnallisena toimijana olisi looginen jatkosijoituspaikka, jotta kalenteri säilyy olemassa ja sitä voidaan hyödyntää jatkossakin laajasti.

Reetta Sorjonen, viestinnän suunnittelija, Hämeen liitto

Nimimuutos tuo kalenterin lähemmäs muuta maakunnan markkinointia. Myös sivuston ilmettä yhtenäistettiin muuhun Häme-teemaan, jota on näkyvissä esimerkiksi matkailusivusto Visit Hämeessä ja maakunnan vetovoimasivustolla hame.fi:ssä.

Reetta Sorjonen, viestinnän suunnittelija, Hämeen liitto

Kuntia kannustetaan hyödyntämään ilmaista kalenteripohjaa

Omistajasiirron myötä sivuston teknistä ylläpitoa hoitaa jatkossa Hämeen liiton teettämän kilpailutuksen kautta valittu Dyme Solutions Oy.

Hämeen tapahtumakalenteri pohjautuu Helsingin kaupungin kehittämään avoimen lähdekoodin LinkedEvents -tapahtumakalenteriin, jonka kehityksessä myös Dyme Solutions on ollut mukana alkuajoista lähtien. Vastaavanlainen toteutus on käynnissä myös Satakunnassa ja Pirkanmaalla.

Häme on mielenkiintoinen alue tapahtuma- ja harrastuskalenteripalveluiden näkökulmasta. Alueella on monta aktiivista kuntaa, jotka varmasti hyötyvät ilmaisesta ja keskitetystä kalenterialustasta.

Kai Vainio, toimitusjohtaja, Dyme Solutions Oy

Häme Events -tapahtumatieto saadaan kätevästi rajapinnan kautta eri toimijoiden vapaaseen käyttöön, maksutta. Lisäksi Häme Eventsiin voidaan tuoda tapahtumatietoa automaation avulla muista tapahtumatiedon lähteistä, mikä parantaa merkittävästi tiedonlevitystä alueellisesti.

Olemme erittäin sitoutuneita kehittämään palvelua pitkällä aikavälillä yhdessä Hämeen liiton kanssa. Dymen kokemuksista muilla toiminta-alueilla on varmasti hyötyä myös Häme Eventsin kehityksessä.

Kai Vainio, toimitusjohtaja, Dyme Solutions Oy

Olemme erittäin tyytyväisiä, että tällä järjestelyllä pystymme tarjoamaan avoimen ja maksuttoman tapahtumarajapinnan kantahämäläisille toimijoille jatkossakin. Toivomme, että mahdollisimman moni maakunnan kunnista tarttuisi mahdollisuuteen.

Joni Kukkamäki, tutkimuspäällikkö, HAMK Smart ja Reetta Sorjonen, viestinnän suunnittelija, Hämeen liitto

Yhtenä kehitystyön osana tapahtumakalenterista on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmään tarkoitettu plug-in -lisäosa. WordPress on yksi suosituimmista ja yleisimmistä verkkosivualustoista. Tämän lisäosan on tarkoitus helpottaa kalenterin käyttöönottoa entisestään. HAMK järjestää plug-inin käytöstä webinaarin, josta tiedotetaan myöhemmin.

Kanta-Hämeen tapahtumakalenteri löytyy jatkossa osoitteesta www.hameevents.fi ja yhteydenotot kaikista kysymyksistä voi lähettää sähköpostilla [email protected] –osoitteeseen.