Julkaistu

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus on lausuntokierroksella

Uutiseen päivitetty 26.3.2021 tietoiskun aineistolinkki

Kuulemisen tarkoituksena on saada palautetta erityisesti ohjelman tavoitteista ja sisällöstä. Samalla käynnistyy virallinen lausuntokierros. Palauteaikaa on 16.4. asti.

Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tuettavat toimet. Ohjelma tulee sisältämään myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) toimia, joiden osalta järjestetään samanaikaisesti alkuvaiheen kuuleminen.

Tavoitteena uudistuva ja osaava Suomi

Ohjelmalla tavoitellaan uudistumista ja osaamista. EAKR-toimien avulla kehitetään elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia, digitalisaatiota, pk-yritysten kestävää kasvua ja kilpailukykyä, energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista, kiertotaloutta ja paikallisen saavutettavuuden lisäämistä. 

ESR-toimet tukevat työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Rahoitus koostuu EU-rahoituksesta ja kansallisesta rahoituksesta.

Ohjelmassa on EAKR:n ja ESR:n osarahoittamana yhteensä kuusi toimintalinjaa, jotka kukin jakautuvat erityistavoitteisiin.

Toimintalinjat:

  • Innovatiivinen Suomi
  • Hiilineutraali Suomi
  • Saavutettavampi Suomi
  • Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
  • Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
  • Aineellista puutetta torjuva Suomi

Ohjelmakausi käyntiin syksyllä

Ohjelman valmistelu etenee kevään aikana neuvotteluilla Euroopan komission kanssa. EU:n uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2021.

Kukin EU:n jäsenmaa on laatinut alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta koskevan ohjelmaehdotuksen, jossa kuvataan jäsenmaan kehittämistoiminnalle asettamat lähtökohdat, tavoitteet ja toimet sekä rahoitus. 

Suomen ohjelmaehdotus on valmisteltu ministeriön tätä työtä varten asettamassa Koheesio 2021+ -työryhmässä vuoden 2018 syksystä alkaen. Tukena ovat olleet alueelliset valmisteluryhmät Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Lausunnon voi antaa lausuntopalvelu.fi-palvelussa:

Lausuntopyyntö: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus

Tietoisku 23.3.2021

Järjestimme 23.3.2021 tietoiskun uuden rakennerahasto-ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027  ajankohtaisiin asioihin ja maakunnan oman Vihreän kasvun Häme 2022-2025 valmisteluun liittyen. Lisäksi tilaisuudessa saatiin katsaus myös kansainvälisiin rahoituksiin.