Julkaistu

Uusi EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitusohjelmakausi on joustava ja aluelähtöinen

Hankehakemusten tekijöille on tällä kaudella luvassa helpotusta, sillä tavoitteena on hallinnon keventäminen esimerkiksi yksinkertaistettujen kustannusmallien ja digitaalisten prosessien muodossa.

Ohjelmakaudella tavoitellaan joustavuutta ja aluelähtöisyyttä sekä mahdollistetaan rahoituksen hyödyntäminen alueiden omaehtoisen kehittämisen tueksi muuttuvissa tilanteissa.

Kanta-Hämeeseen rahoitusta tulee kahdesta rahastosta

Uuden ohjelman rahoitusta saadaan Kanta-Hämeeseen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), jonka toimet kohdentuvat erityisesti pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä elinkeinolähtöiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet puolestaan tähtäävät koko Suomen työvoimapotentiaalin käyttöönottoon ja rahoituksella edesautetaan työpaikkojen ja työvoiman kohtaamista.

Pyrkimyksenä Suomessa ja Kanta-Hämeessä on EU-rahoituksen mahdollisimman täysimääräinen kotiuttaminen ja myös siten Suomen saanti kasvu-uralle koronapandemian jälkeen.

Alueellinen rahoitussuunnitelma ohjaa varojen kohdentamista

Hämeen liitto on valmistellut Kanta-Hämeen alueellisen rahoitussuunnitelman yhdessä Hämeen ELY-keskuksen kanssa. Suunnitelma laadittiin nyt vuosille 2021–2022 ja siinä kuvataan Suomen alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellinen kohdentuminen maakunnassa.

Maakunnan rahoitussaanto kasvoi 2,5 kertaiseksi seuraavalle seitsemälle vuodelle. Tämän puitteissa voimme käynnistää noin 12 miljoonalla eurolla merkittäviä kehittämishankkeita kestävän kasvun TKI:n sekä siihen liittyvän osaamisen ja työllisyyden parantamiseksi.

Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö, Hämeen liitto

Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen, digitalisaatio ja maakunnan toimijoiden kytkeminen kansainvälisiin verkostoihin ovat myös tärkeitä kehittämiskohteita.

Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö, Hämeen liitto

Ensimmäinen rahoitushaku avautuu helmikuussa

Uuden ohjelmakauden ensimmäinen aluerahoituksen EAKR-hankehaku avataan Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liitoissa 7.2.–18.3.2022. Haun näiden viiden maakunnan osalta avaa rahoitusta koordinoiva Uudenmaan liitto.

Keskeisiä teemoja rahoitushaussa ovat tutkimus- ja innovaatiovalmiudet, digitalisaatio, energiatehokkuus, ilmastonmuutos ja kiertotalous.

Kanta-Hämeen osalta Hämeen liitto valitsee rahoitettavat hankkeet. Ohjelmakauden lähtölaukauksena Hämeen liitto järjestää kantahämäläisille hanketoimijoille Rahoitustori-verkkotilaisuuden 13.1.2022, jossa esitellään uutta ohjelmakautta ja maakunnan omia painotuksia.

Hämeen maakuntahallitus kuuli katsauksen uudesta EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta 13.12.2021.