Julkaistu

Vaihdoksia Hämeen maakuntahallituksen ja -valtuuston jäsenissä ja varajäsenissä

Hämeen liiton ylintä päätösvaltaa käyttää 54-jäseninen maakuntavaltuusto. Valtuutetut ja varavaltuutetut ovat omien kuntiensa kunnanvaltuuston jäseniä, jotka on valittu maakunnan kuntien edustajainkokouksessa kevään 2021 kuntavaalien tulokseen perustuen. Maakuntavaltuusto puolestaan valitsee 11-jäsenisen maakuntahallituksen Hämeen liiton perussopimuksen mukaisesti maakunnan kolmelta seutukunnalta niiden väestömäärien suhteessa.

Teppo Turja maakuntahallituksen varapuheenjohtajaksi

Maakuntahallituksen varapuheenjohtajana toiminut Lulu Ranne (ps.) Hämeenlinnasta on pyytänyt valtioneuvoston jäsenyyden vuoksi eroa maakuntahallituksesta 1.7.2023 alkaen. Maakuntavaltuusto myönsi Ranteelle eron ja valitsi hänelle seuraajan hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, eli vuoden 2025 loppuun saakka.

Esityksen mukaisesti uudeksi maakuntahallituksen jäseneksi valittiin Teppo Turja (ps.) Hämeenlinnasta. Teppo Turja valittiin myös esityksen mukaisesti uudeksi maakuntahallituksen varapuheenjohtajaksi.

Outi Bottas maakuntahallituksen jäseneksi

Mirka Soinikoski (vihr.) on pyytänyt eroa maakuntahallituksesta, koska ei nykyisten työtehtävien takia pääse osallistumaan kokouksiin virka-aikana. Maakuntavaltuusto myönsi Soinikoskelle eron ja valitsi hänelle seuraajan hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esityksen mukaisesti uudeksi maakuntahallituksen jäseneksi valittiin Outi Bottas (vihr.) Hämeenlinnasta. Varajäsenenä jatkaa Veera Jussila (vihr.).

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaihdokset

Lopen kunnanhallitus on 24.4.2023 § 109 valinnut Marko Saikkosen tilalle Hämeen maakuntavaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Ossi Kollinin (sd.) ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jarmo Pikkaraisen (sd.).

Riihimäen kaupunginvaltuusto on 5.6.2023 § 58 myöntänyt Jari Heikkiselle (ps.) eron

maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Juha Peltolan (ps.).

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on 12.6.2023 § 52 myöntänyt Päivi Liljalle (vihr.) eron maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut Liljan tilalle maakuntavaltuuston uudeksi varajäseneksi Päivi Siepin (vihr.).

Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokousajat vuodelle 2024

Maakuntahallitus kokoontuu vuonna 2024 seuraavasti:
29.1., 19.2., 18.3., 15.4., 27.5., 10.6., 19.8., 16.9., 7.10., 4.11. ja 9.12.

Maakuntavaltuuston kokoukset pidetään 6.5. ja 25.11.2024. Maakuntavaltuuston seminaari pidetään 2.9.2024.