Julkaistu

VALPAS 2020 valmistaa maakunnan toimijat sähkönsiirron häiriötilanteisiin

Vastaavaa maakunnan omin voimin toteutettua harjoitusta ei ole aiemmin järjestetty. Harjoitukseen osallistuu kaksitoista kantahämäläistä organisaatiota ja noin 150 henkilöä.

VALPAS-harjoitus on hieno näyttö alueen turvallisuustoimijoiden merkittävästi tiivistyneestä yhteistyöstä. Harjoitus tulee antamaan meille todella tärkeää tietoa verkostomaisen varautumistyön ja kokonaisturvallisuustyön jatkosuunnitteluun. Myös harjoituksen aihe, sähkönjakelun häiriöt, on kiinnostava.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto

Yhteistoimintaharjoitukseen osallistuvat Forssan seudun pienimpiä kuntia lukuun ottamatta kaikki Kanta-Hämeen kunnat, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Hämeen poliisilaitos, Panssariprikaati, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Hämeen ELY-keskus.

Harjoitukseen osallistuvia organisaatiota sähköteknisissä asioissa tukee Panssariprikaatin toimesta reserviläisten muodostama Sähkövoimakenttäjärjestelmäosasto (SVJK-OS).

Maakunnan asukkailla on mahdollisuus osallistua Kanta-Hämeen Maanpuolustusyhdistyksen järjestämään yleisötilaisuuteen ja kuulla ensivaikutelmia yhteistoimintaharjoituksesta. Illan aiheena on sähkökatkosta selviytyminen.

Yleisötilaisuutta alustavat sähkönjakeluyhtiö Elenian, Riihimäen vapaapalokunnan ja Marttojen asiantuntijat. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 9.9.2020 klo 17 alkaen Panssariprikaatin Vaakunasalissa. Tilaisuudessa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön antamia suosituksia turvaetäisyyksistä sekä käsi- ja yskimishygieniasta.

Kanta-Hämeen Turvallisuusfoorumi toimii alueen kuntien ja alueellisten yhteistyöviranomaisten, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen valmius- ja turvallisuusasioihin keskittyvänä yhteistyöareenana. Turvallisuusfoorumin sihteeristön työtä koordinoi Hämeen liitto.