Julkaistu

Ympäristöministeriöltä 42 000 euroa Hämeen liiton kahteen selvitykseen

Kanta-Hämeen innovatiiviset aurinkovoimaratkaisut rakennetussa ympäristössä-selvitys ja Vetytalouden mahdollisuudet Kanta-Hämeessä-selvitys ovat osa Hämeen liiton vihreää energiasiirtymää edistävien selvitysten sarjaa, jolla tavoitellaan maakunnallisten hiilineutraaliustavoitteiden toteutumista.

Molemmat selvitykset saivat ympäristöministeriöltä 21 000 euron avustuksen. Rahoitus on käytettävissä vuoden 2025 loppuun saakka. Lisäksi Hämeen liiton osuus on 9 000 euroa per selvitys.

Kesällä Hämeen liitossa käynnistyy selvityssarjaan kuuluva Kanta-Hämeen uusiutuvan energian potentiaalin kartoitus, ja viime syksynä valmistui Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvitys Kanta-Hämeen maakunnan alueelta.

Tulemme näitä selvityksiä käyttämään maakuntakaavan tausta-aineistona ja myös Kanta-Hämeen kunnat voivat hyödyntää niitä omassa työssään,

kertoo Hämeen liiton aluesuunnittelupäällikkö Heidi Koponen.

Kanta-Hämeen innovatiiviset aurinkovoimaratkaisut rakennetussa ympäristössä

Aurinkovoimaratkaisuihin pureutuvan selvityksen tarkoituksena on kartoittaa aurinkovoiman potentiaalia rakennetussa ympäristössä, kuten rakennuksissa ja kaava-alueiden joutomailla.

Selvitys painottuu esimerkiksi teollisuus-, liike- ja julkisten rakennusten pintoihin ja niille sopivaan keskisuureen aurinkovoiman tuotantoon, mutta myös yksityisten ja pientalojen aurinkovoimapotentiaalia kartoitetaan.

Lisäksi tarkastelemme laajojen pysäköintialueiden kattamista, niiden roolia ja sopivuutta aurinkoenergian tuotantoon, ja tietysti myös muita innovatiivisia ratkaisuja voidaan kartoittaa,

Heidi Koponen sanoo.

Vetytalouden mahdollisuudet Kanta-Hämeessä

Selvityksessä tarkastellaan vetytalouden tarjoamia mahdollisuuksia ja mahdollistetaan vetyratkaisuiden käyttöönottoa sekä edistetään tarvittavien uusien teknologioiden ja osaamisen kehittämistä.

Samalla arvioidaan maakunnan vetyteollisuuden kehityksen mahdollisuuksia ja tarpeita sekä etsitään keinoja vetytalousinvestointien edistämiseksi erityisesti alueidenkäytön ja -kehittämisen näkökulmista.

Tämän työn myötä voimme Kanta-Hämeessä tarvittaessa käynnistää myös maankäytöllisen varautumisen vetyekosysteemin edistämiseen,

toteaa Hämeen liiton kehittämisjohtaja Jyri Sarkkinen.