Julkaistu

Hei hanketoimija, meillä on jaossa rahaa, massia, fyffeä, hynää, tuohta… laitahan hakemusta tulemaan!

AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita sekä Suomen hallituksen aluekehittämispäätöstä.

Rahoitettavat hankkeet voivat olla esimerkiksi kehittämishankkeita, jotka tukevat Kanta-Hämeen vahvuuksia ja erikoistumista, edistävät elinkeinoelämän toimintaa tai työllisyyttä, vaativat nopeaa reagointia, tai vaikkapa selvityshankkeita, joiden avulla vahvistetaan kasvua ja kansainvälistymistä.

Hankkeet voivat olla sellaisiakin, joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Ja hakija voi olla myös maakunnan ulkopuolelta, mutta hankkeen toimintojen pitää kohdentua Kanta-Hämeeseen.

kertoo maakunnan kehittämispäällikkö Marko Mälly Hämeen liitosta.

Hakijan tulee aina ottaa yhteyttä Hämeen liittoon tarkempien hakutietojen ja ohjeiden saamiseksi ennen hakemuksen jättämistä. Hakemukset otetaan käsittelyyn säännöllisin väliajoin. Vuoden 2022 hakujaksot päättyvät 9.5., 31.8. ja 31.10.2022.

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. Yksittäisille yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen rahoitusta ei kuitenkaan voida myöntää.

Tutustu tarkemmin AKKE-rahoitukseen ja hakuohjeisiin.

Onko mielessäsi kansainvälinen hanke?

Hämeen liitossa on edelleen haettavissa kansainvälisten hankkeiden valmisteluun tarkoitettua rahoitusta. Tällä tuetaan hankevalmistelutyötä, joka tähtää hankehakemusten jättämiseen kansainvälisiin rahoitushakuihin.

Kasvu ja kansainvälistyminen ovat vahvoja teemoja Kestävän kasvun Häme -ohjelmassa ja valmisteltavalla kv-hankkeella tuleekin olla laajoja, maakuntaamme kohdistuvia aluekehitysvaikutuksia,

Marko Mälly toteaa.

KV-tukea on jaossa vielä noin 80 000 euroa, josta maksimituki yhdelle hankkeelle on 20 000 euroa.

Tutustu tarkemmin KV-valmistelutukeen