AKKE-rahoitus

Päivitetty

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla, eli tuttavallisemmin AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen tavoitteita sekä valtion aluekehittämispäätöstä.

Rahojen jakoa säätelevät lait alueiden kehittämisestä ja Euroopan alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta.

Avoinna olevat AKKE-rahoitushaut

AKKE-TKI 24.11.2023–19.1.2024
Rahoitusta jaossa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan yhteensä 705 128 euroa

Yhteissummasta 447 000 euroa on tarkoitettu tukemaan alueellista TKI-toimintaa ja 258 128 euroa suunnataan erityisesti alueellisiin TKI-toimintaan liittyviin innovaatioihin ja kokeiluihin.

AKKE-rahoitushakemukset tulee lähettää Hämeen liiton kirjaamoon [email protected]

Katso hakuilmoitus ja ohjeet tästä linkistä (pdf).

KV-valmistelutuki (jatkuva haku)

Hämeen liitto avaa kansainvälisten hankkeiden valmistelurahoituksen rahoitushaun. Valmistelurahoitushaku on jatkuva ja hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksen mukaisesti.

Katso lisätietoja KV-valmistelutuen sivuilta.

1.9.2021 voimaan astuneet lait, jotka säätelevät rahojen jakoa:

AKKE-määrärahaa kohdennetaan Kanta-Hämeen hankkeille seuraavin valintakriteerein ja -ehdoin:

AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Kestävän kasvun Häme 2022-2025 -maakuntaohjelman ja sen sisältämän älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita sekä Suomen hallituksen aluekehittämispäätöstä.

Voimme käyttää määrärahaa esimerkiksi kehittämishankkeisiin, jotka

  • tukevat alueemme vahvuuksia ja erikoistumista,
  • edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä;
  • edistävät osaamista ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista,

sekä selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka

  • edellyttävät nopeaa reagointia;
  • vahvistavat kasvua ja kansainvälistymistä ja
  • joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi.

Tuensaajina voi olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. Maakunnan liitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Katso tästä AKKE-rahoituksen ehdot ja ohjeet

Katso tästä vinkkejä ja ohjeita hankkeiden hakemiseen ja toteuttamiseen.

Aiemmin rahoitetut AKKE-hankkeet

Vuonna 2024 rahoitetut AKKE-hankkeet
Vuonna 2023 rahoitetut AKKE-hankkeet
Vuonna 2022 rahoitetut AKKE-hankkeet
Vuonna 2021 rahoitetut AKKE-hankkeet
Vuonna 2020 rahoitetut AKKE-hankkeet

Rahoitushakulomakkeet ja -ohjeet voit ladata alla olevista linkeistä:

AKKE-rahoitushakulomake (pdf)
De minimis-hakemuksen, liite (word)
De minimis-päätös, liite (word)
Hakijan de minimis tuki-ilmoitus (word)
Hankkeeseen osallistuvan yrityksen de minimis tuki-ilmoitus (word)
Tehtäväkuvaus (excel)
Yhteishankkeen taustalomake (pdf)

Maksatuksen hakeminen

Maksatusta haetaan alla olevilla Hämeen liiton hakulomakkeilla. Hakemus liitteineen tulee toimittaa allekirjoitettuna Hämeen liiton kirjaamon sähköpostiosoitteeseen hameenliitto(at)hame.fi.

Kertakorvaushankkeessa maksatushakemuksen liitteenä toimitetaan aineisto, jolla osoitetaan tuotoksen toteutuminen.

Maksatuslomakkeet voit ladata alla olevista linkeistä.

Maksatushakemus (pdf)
Pääkirjan avain (Excel-lomake)
Kustannusseuranta (Excel-lomake)
Loppuarviointi (Word-lomake)

Lisätietoa

Marko Mälly, kehittämispäällikkö, Hämeen liitto
Puhelinnumero +358 50 575 2193

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]