Julkaistu

Kanta-Häme valittiin EU:n alueelliseksi innovaatiolaaksoksi

Kanta-Häme on yksi ensimmäisistä alueista, joka on valittu Euroopan Unionin uuteen innovaatiolaakso-ohjelmaan (EU Regional Innovation Valley). Ohjelma tarjoaa maakunnan toimijoille yhteistyömahdollisuuksia muiden eurooppalaisten alueiden kanssa eri aloilla. Hakemus innovaatiolaaksoksi valmisteltiin yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun, maakunnan kehitysyhtiöiden ja Hämeen liiton kesken.

Ohjelman keskeinen tavoite on eurooppalaisen innovaatiotoiminnan vahvistaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Yhteistyömahdollisuuksia hämäläisille toimijoille on tarjolla innovaatioiden ja teknologioiden kehittämisessä ja rahoituksen kotiuttamisessa tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen kiertotalouden, digitalisaation, ruokajärjestelmän ja erilaisten start up-toimintojen saralla.

Verkostossa toimimisesta saadaan tukea myös Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelman toteuttamiseen ja älykkään erikoistumisen strategian edistämiseen maakunnassa. 

Vahvistusta eurooppalaisten alueiden yhteistyöhön 

EU:n innovaatiolaakso-ohjelma perustuu vuonna 2022 hyväksyttyyn innovaatiosuunnitelmaan. Ohjelman tavoitteena on vauhdittaa innovaatioita ja yhteistyötä Euroopan alueiden välillä. 

Euroopan komissio kutsui alueita mukaan EU-innovaatioyhteistyöhön, joka koskee innovaatiotoiminnan ja yrittäjyyden aktivoimista. Nyt toimintaan valittiin mukaan yli 150 aluetta Euroopasta.

Euroopan innovaatiolaaksot on uusi yhteistyön verkosto – mistä on kysymys?

Euroopan alueelliset innovaatiolaaksot (Regional Innovation Valleys, RIV) on EU:n lippulaivahanke, jonka tavoitteena on vauhdittaa innovaatioita ja tasoittaa yhteistyön avulla EU:n eri alueiden innovaatiovalmiuksia. Verkostoon valitut alueet ovat eri puolilta EU:ta. Kyseiset alueet toimivat innovaatiokeskuksina, joissa on hyvät yhteydet tutkimuslaitoksiin, yrityksiin, julkishallintoon ja kansalaisyhteiskuntaan.

EU ja jäsenvaltiot investoivat yhteensä yli 12 miljardia euroa innovaatiolaaksoihin seuraavien seitsemän vuoden aikana. Rahoitusta käytetään muun muassa tutkimus- ja kehityshankkeiden, innovaatioinfrastruktuurin ja yritysten tukemiseen. Innovaatiolaaksojen on tarkoitus auttaa kuromaan umpeen innovaatiokuilua EU:n eri alueiden välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään edistämään innovaatioita myös niillä alueilla, joilla innovaatiotoiminta on aikaisemmin ollut heikompaa.

Innovaatiolaaksojen on tarkoitus edistää EU:n strategisia prioriteetteja, kuten vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta. Alueet keskittyvät paikallisten ja koko EU:n laajuisten yhteiskunnallisten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, digitalisaation ja väestön ikääntymisen, ratkaisemiseen.

Alueelliset innovaatiolaaksot ovat vielä alkuvaiheessa, mutta niillä on potentiaalia olla merkittävä rooli Euroopan innovaatiojärjestelmän vahvistamisessa. Ohjelma voi auttaa luomaan työpaikkoja, edistämään talouskasvua ja parantamaan EU:n kansalaisten elämänlaatua.

Lisätietoja: 

Hämeen liitto, Minna Takala,  Häme Goes into Ecosystems -hanke,  p. 050 526 4648
Hämeen liitto / Häme EU Office, Krista Taipale, p. +32 49 812 6000
HAMK, Annukka Pakarinen, p. 050 300 1827

Katso myös nämä:

Flagship 3: Accelerating and strengthening innovation in European Innovation Ecosystems across the EU and addressing the innovation divide – European Commission (europa.eu)

Kartta innovaatiolaaksojen alueista: Regions interested in becoming a Regional Innovation Valley | Research and Innovation (europa.eu)

RUN-EU-verkosto

euroopan kartta, kanta-häme, EU:n innovaatiolaakso