Älykäs erikoistuminen

Päivitetty

Älykästä erikoistumista tarvitaan hanketyössä ja Euroopan unionilta saatavan rahoituksen suuntaamisessa maakuntamme toimijoille. Meillä Kanta-Hämeessä älykäs erikoistuminen kulkee nimellä Smart Häme. Yhteistyössä eri toimijoiden, kehittäjien ja yritysten kanssa kokoamme yhteen vahvuusalueita, joihin maakuntamme tutkimus- ja innovaatiotyössä panostetaan.

Mitä älykäs erikoistuminen oikein on?

Termi älykäs erikoistuminen saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta oikeastaan se on ihan yksinkertaista. Se tarkoittaa viisaiden valintojen tekemistä. Me mietimme sitä, mikä on meille tärkeää, mitkä ovat keskeiset toimenpiteet ja painopisteemme. Näitä Kanta-Hämeessä ovat esimerkiksi kiertotalous, robotiikka, ruoka, luova talous…

Tärkeintä valintojen tekemisessä on se, että kohdennamme resurssimme oikein, teemme niiden käytöstä tehokasta ja saamme yhteistä hyvää kaikille.

Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö, Hämeen liitto

Älykäs erikoistuminen ei ole ainoastaan resurssiajattelua, vaan se on myös yhteistyötä ja kumppanuutta, jotta saamme ekosysteemin toimimaan. Olemmekin maakunnassa ja Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelmassa panostaneet paljon erityisesti yritysrajapintaan.

Me kutsumme älykkään erikoistumisen yhteistyöstä Smart Hämeeksi. Siinä on neljä kärkeä, joihin maakunnassamme tehtävässä kehittämisessä keskitytään:

  • Luonnonvarat, kulutus ja materiaalikierrot kiertotalouden keskiössä.
  • Kestävän ruokajärjestelmän edelläkävijämaakunta.
  • Älykkäät palvelut ja tuotantoprosessit uudistuvassa liiketoiminnassa.
  • Älykäs, vastuullinen ja kestävä muotoilu.

Yhteistyön tärkeyttä eri teema-alueiden ja toimialojen välillä emme voi korostaa liikaa.

Uuden yritystoiminnan, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja innovaatioiden mahdollisuudet syntyvät perinteisten alojen rajapinnoilla, kun erilaista osaamista yhdistetään.

Jokaisella Euroopan alueella on omat vahvuutensa ja ne edistävät niitä kansallisesti ja kansainvälisesti. Omiin vahvuuksiimme keskittymällä ja eri alojen yhteistyöllä me saamme Hämeessä tutkimus- ja innovaatiotyöstä enemmän irti.

Kestävän kasvun Häme 2022-2025 maakuntaohjelma toimii myös Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen strategiana

Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelman kolme strategista valintaa limittyvät älykkään erikoistumisen kärkiimme.

  • Kestävän kasvun TKI
  • Kestävän kasvun osaaminen
  • Kestävän kasvun infra

Kanta-Hämeen kehittämishankkeet löytyvät Häme Portfoliosta ja koordinoimme yhteistyötä myös ketterästi sosiaalisessa mediassa Facebookin Smart Häme -ryhmässä.