Julkaistu

Länsi-Suomi on väylä maailmalle – päärata ja valtatiet turvaavat koko maan huoltovarmuuden

Länsi-Suomen liikennestrategian (2020) toimenpideohjelma on valmistunut. Läntisen Suomen maakunnat käynnistivät ohjelman laadinnan keväällä 2023. Tavoitteena oli koota kärkitoimenpiteet valtion Liikenne12-suunnitelmaan. Ohjelman avulla muun muassa vahvistetaan koko länttä houkuttelevana sijoittumisalueena yrityksille.

Toimenpideohjelmassa nousee tärkeänä huomiona Länsi-Suomen alueen tie- ja rataverkon pääväylät, jotka pitää priorisoida liikennejärjestelmän kehittämisessä. Niiden avulla varmistetaan koko Suomen toiminta- ja huoltovarmuus.

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen laatima ohjelma kiteyttää alueen näkemyksen tärkeimmistä liikennejärjestelmän kehittämiskohteista.

Suomen menestys kasvaa lännessä

Päärata ja valtatie 4 Helsingistä Ouluun ovat Suomen ja pohjoisen Euroopan ydinväyliä. Ne kuuluvat eurooppalaiseen liikenteen ydinverkkoon ja niiden kehittäminen on erityisen tärkeää. Pääradan ja valtatie 4:n toimivuuden turvaamisella on suuri merkitys pohjoismaisessa mittakaavassa.

Länsi-Suomessa sijaitsee tällä hetkellä noin 40 prosenttia Suomen ruokateollisuudesta ja huomattava osa alkutuotannosta. Valtatie 3 Helsinki-Vaasa ja valtatie 19 Kurikka-Uusikaarlepyy toimivat Suomen ruokaväylinä ja siksi niiden kehittäminen kansallisesti on tärkeää.

Geopoliittisessa tilanteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi Länsi-Suomen satamien rooli on noussut entistäkin kriittisemmäksi. Valtatie 8 Turusta Ouluun ja valtatietä 2 Helsingistä Poriin on tarve kehittää, jotta varmistetaan vientiteollisuuden tärkeiden yhteyksien toimivuus ja läntisen Suomen satamien saavutettavuus. Myös sisämaasta rannikolle suuntautuvien poikittaisyhteyksien merkitys on kasvanut. Valtatietä 9 Turusta Kuopioon on tärkeää kehittää Länsi- ja Itä-Suomen yhdistävänä poikittaisväylänä.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kuvassa Länsi-Suomen liikenneväyliä.

Kohti vihreää siirtymää

Suurin osa Suomeen suunnitelluista vihreän siirtymän investoinneista kohdistuvat länteen. Alueen liikennejärjestelmää pitää kehittää siten, että Suomen kilpailukyky säilyy ja alueelle suunnitellut investoinnit toteutuvat. Investointeja kohdistuu myös etäämmälle pääväylistä, minkä vuoksi toimenpideohjelmalla pyritään varmistamaan alemman tieverkon rahoitus.

Liikenteen päästövähennysten saavuttamiseksi ehdotetaan toimia, joilla julkisten sähkölatauspisteiden sekä vedyn ja biokaasun tankkausasemien saatavuutta voidaan parantaa. Raskaalle liikenteelle tulee toteuttaa älykkäitä palvelualueita, jotka vastaavat pitkien ja raskaiden kuljetusten tarpeisiin.

Länsi-Suomi on vahvasti verkottunut työmatkojen suhteen ja alueella pendelöidään paljon. Joukkoliikenteen ja liikkumisen palveluista tavoitellaan saumatonta ja älykästä kokonaisuutta mm. kehittämällä tarjontaa, informaatiota ja lipunostamisen mahdollisuuksia yhdestä paikasta matkaketjun kaikkiin osiin.

Toimenpideohjelman avulla voimme vahvistaa Länsi-Suomea houkuttelevana sijoittumisalueena yrityksille sekä tarjota hyvät yhteydet meille ja meiltä maailmalle. Haluamme kiittää sidosryhmiä ja elinkeinoelämän edustajia, jotka osallistuivat aktiivisesti toimenpideohjelman laadintaan,

Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja Heli Seppelvirta toteaa.

Toimenpideohjelma syventää entisestään alueen hyvää yhteistyötä liikennejärjestelmän kehittämisessä. Sen tarkoituksena on välittää Länsi-Suomelle tärkeitä viestejä eduskunnan liikenneinvestointien valmisteluun ja päätöksentekoon, Väylän investointi- ja suunnitteluohjelmien laadintaan sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitykseen, jonka laadinta on käynnistynyt syksyllä 2023.

Tutustu Länsi-Suomen liikennestrategian aineistoihin Hämeen liiton sivulla.

Lisätietoa

Etelä-Pohjanmaan liitto, Mari Pohjola, ohjausryhmän puheenjohtaja, [email protected]
Hämeen liitto, Juuso Helander, [email protected]
Keski-Suomen liitto, Hanna Kunttu, [email protected]
Satakuntaliitto, Marika Luoma, [email protected]
Pirkanmaan liitto, Ruut-Maaria Rissanen, [email protected]
Pohjanmaan liitto, Tero Voldi, [email protected]