Länsi-Suomen liikennestrategia

Päivitetty

Länsi-Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategia sijoittuu valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman väliin.

Länsi-Suomen yhteisen liikennestrategian (2020) ja sitä täydentävän toimenpideohjelman (2023) tavoitteena on välittää Länsi-Suomelle tärkeitä viestejä eduskunnan liikenneinvestointien valmisteluun ja päätöksentekoon, Väyläviraston investointi- ja suunnitteluohjelmien laadintaan sekä valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Länsi-Suomen alueen tie- ja rataverkon pääväylät pitää priorisoida liikennejärjestelmän kehittämisessä. Niiden avulla varmistetaan koko Suomen toiminta- ja huoltovarmuus.

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen laatima Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelma kiteyttää alueen näkemyksen tärkeimmistä liikennejärjestelmän kehittämiskohteista.

Suomen menestys kasvaa lännessä

Päärata ja valtatie 4 Helsingistä Ouluun ovat Suomen ja pohjoisen Euroopan ydinväyliä. Ne kuuluvat eurooppalaiseen liikenteen ydinverkkoon ja niiden kehittäminen on erityisen tärkeää. Pääradan ja valtatie 4:n toimivuuden turvaamisella on suuri merkitys pohjoismaisessa mittakaavassa.

Länsi-Suomessa sijaitsee tällä hetkellä noin 40 prosenttia Suomen ruokateollisuudesta ja huomattava osa alkutuotannosta. Valtatie 3 Helsinki-Vaasa ja valtatie 19 Kurikka-Uusikaarlepyy toimivat Suomen ruokaväylinä ja siksi niiden kehittäminen kansallisesti on tärkeää.

Geopoliittisessa tilanteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi Länsi-Suomen satamien rooli on noussut entistäkin kriittisemmäksi. Valtatie 8 Turusta Ouluun ja valtatietä 2 Helsingistä Poriin on tarve kehittää, jotta varmistetaan vientiteollisuuden tärkeiden yhteyksien toimivuus ja läntisen Suomen satamien saavutettavuus. Myös sisämaasta rannikolle suuntautuvien poikittaisyhteyksien merkitys on kasvanut. Valtatietä 9 Turusta Kuopioon on tärkeää kehittää Länsi- ja Itä-Suomen yhdistävänä poikittaisväylänä.

Liikenteen päästövähennysten saavuttamiseksi strategiassa ehdotetaan toimia, joilla julkisten sähkölatauspisteiden sekä vedyn ja biokaasun tankkausasemien saatavuutta voidaan parantaa. Raskaalle liikenteelle pitää toteuttaa älykkäitä palvelualueita, jotka vastaavat pitkien ja raskaiden kuljetusten tarpeisiin. Palvelualueiden kehittäminen aloitetaan Hämeenlinnan MORE-hankkeella.

Alemman tieverkon rooli elinkeinoelämän kannalta on tunnistettu ja sille pyritään varmistamaan riittävä rahoitus. Lisäksi paljon pendelöivällä Länsi-Suomen alueella myös matkaketjujen toimivuus ja sujuvuuden kehittäminen on keskeistä.

Tutustu tästä Länsi-Suomen liikennestrategiaan (pdf)

Tutustu tästä Länsi-Suomen liikennestrategian esittelyaineistoon (pdf)

Tutustu tästä Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelmaan (pdf)

Tutustu tästä Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelman esittelyaineistoon (pdf)

Länsi-Suomen maakuntien liikennestrategiatyöstä voi kysyä tarkemmin liikenneasiantuntijaltamme Juuso Helanderilta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.