Julkaistu

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan on tarjolla rahoitusta Hämeen liitosta

AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen tavoitteita sekä valtion aluekehittämispäätöstä. Haun toteuttamisessa hyödynnetään Häme Goes into Ecosystems-hankkeessa teetetyn Hämeen TKI-selvityksen tuloksia.

Rahoituksella tuetaan alueellista TKI-toimintaa ja sitä suunnataan myös erityisesti alueellisiin TKI-toimintaan liittyviin innovaatioihin ja kokeiluihin.

Tavoitteina on lisätä TKI-toimintaa tekevien yritysten määrää ja parantaa niiden innovaatiokyvykkyyttä sekä edistää maakunnan joustokykyä muuttuvassa toimintaympäristössä.

AKKE-rahoitus vahvistaa erityisesti kuntien kehitysyhtiöiden ja muiden yrityksiä tukevien kehittämisorganisaatioiden kytkemistä mukaan TKI-toimintaan. Lisäksi tavoitteena on aktivoida pieniä ja keskisuuria yrityksiä osallistumaan hankkeisiin. Tukea ei voida kuitenkaan myöntää suoraan yrityksille.

Rahoitus mahdollistaa myös pieniä ja ketteriä kokeiluja, jotka voivat johtaa suurempiin hankkeisiin myös muista rahoituslähteistä,

sanoo Hämeen liiton kehittämispäällikkö Marko Mälly.

Erityisesti rahoituksen suuntaamisella TKI:hin haluamme kannustaa eri alueilla olevan korkeatasoisen osaamisen laajaa hyödyntämistä alueiden välisessä yhteistyössä,

Marko Mälly jatkaa.

AKKE-rahoitusta voi käyttää esimerkiksi kehittämishankkeisiin, jotka

  • tukevat Kanta-Hämeen vahvuuksia ja erikoistumista
  • edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä
  • edistävät osaamista ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista.

Rahoitusta voidaan kohdentaa myös selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka

  • edellyttävät nopeaa reagointia
  • vahvistavat kasvua ja kansainvälistymistä
  • joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi.

Lisätietoja Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta ja avautuneesta AKKE-TKI-rahoitushausta löytyy Hämeen liiton sivuilta.