FI

Kategoria: Uncategorized

 • Kuudelle kantahämäläiselle tutkimus- ja innovaatiohankkeelle myönnettiin rahoitusta

  Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku järjestettiin 28.8.–29.9.2023. Mukana haussa olivat kaikki Etelä-Suomen koordinaatioon kuuluvat maakuntien liitot. Hämeen liitolla oli käytettävissään 2,392 miljoonaa euroa rahoituksen myöntämiseen. Hämeen maakunnan yhteistyöryhmä valitsi rahoitettavat hankkeet kokouksessaan 4.12.2023. Rahoitusta saavat hankkeet parantavat maakunnan tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI)-toiminnan valmiuksia ja edellytyksiä eri aloilla ja edistävät Kanta-Hämeen…

 • Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026 ja talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin yksimielisesti

  Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi 27.11.2023 yksimielisesti Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2026 ja talousarvion vuodelle 2024. Vuodelle 2024 laaditussa Hämeen liiton talousarvioluonnoksessa toimintatuottojen määrä on 2 677 001 euroa. Kaikista toimintatuotoista jäsenkuntien maksuosuus on 80 prosenttia, joita on laskettu kannettavan liiton 11 jäsenkunnalta yhteensä 2 150 500 euroa. Vuoden 2024 toimintakate on -18 900 euroa ja tilikauden tulos -25 207 euroa. Poistoerojen…

 • Länsi-Suomi on väylä maailmalle – päärata ja valtatiet turvaavat koko maan huoltovarmuuden

  Länsi-Suomen liikennestrategian (2020) toimenpideohjelma on valmistunut. Läntisen Suomen maakunnat käynnistivät ohjelman laadinnan keväällä 2023. Tavoitteena oli koota kärkitoimenpiteet valtion Liikenne12-suunnitelmaan. Ohjelman avulla muun muassa vahvistetaan koko länttä houkuttelevana sijoittumisalueena yrityksille. Toimenpideohjelmassa nousee tärkeänä huomiona Länsi-Suomen alueen tie- ja rataverkon pääväylät, jotka pitää priorisoida liikennejärjestelmän kehittämisessä. Niiden avulla varmistetaan koko Suomen toiminta- ja huoltovarmuus. Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen,…

 • Maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston kokousajat vuodelle 2024

  Hämeen maakuntahallitus kokoontuu vuonna 2024 seuraavasti:29.1., 19.2., 18.3., 15.4., 27.5., 10.6., 19.8., 16.9., 7.10., 4.11. ja 9.12. Hämeen maakuntavaltuuston kokoukset pidetään 6.5. ja 25.11.2024. Maakuntavaltuuston seminaari pidetään tarvittaessa 2.9.2024.

 • Vaihdoksia Hämeen maakuntahallituksen ja -valtuuston jäsenissä ja varajäsenissä

  Hämeen liiton ylintä päätösvaltaa käyttää 54-jäseninen maakuntavaltuusto. Valtuutetut ja varavaltuutetut ovat omien kuntiensa kunnanvaltuuston jäseniä, jotka on valittu maakunnan kuntien edustajainkokouksessa kevään 2021 kuntavaalien tulokseen perustuen. Maakuntavaltuusto puolestaan valitsee 11-jäsenisen maakuntahallituksen Hämeen liiton perussopimuksen mukaisesti maakunnan kolmelta seutukunnalta niiden väestömäärien suhteessa. Teppo Turja maakuntahallituksen varapuheenjohtajaksi Maakuntahallituksen varapuheenjohtajana toiminut Lulu Ranne (ps.) Hämeenlinnasta on pyytänyt valtioneuvoston…

 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan on tarjolla rahoitusta Hämeen liitosta

  AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen tavoitteita sekä valtion aluekehittämispäätöstä. Haun toteuttamisessa hyödynnetään Häme Goes into Ecosystems-hankkeessa teetetyn Hämeen TKI-selvityksen tuloksia. Rahoituksella tuetaan alueellista TKI-toimintaa ja sitä suunnataan myös erityisesti alueellisiin TKI-toimintaan liittyviin innovaatioihin ja kokeiluihin. Tavoitteina on lisätä TKI-toimintaa tekevien yritysten määrää ja parantaa niiden innovaatiokyvykkyyttä sekä edistää…

 • Hämeen liitto käynnistää vaihemaakuntakaavan, joka keskittyy erityisesti energia-asioihin

  Kanta-Hämeen voimassa oleva maakuntakaava 2040 on päälinjauksiltaan edelleen hyvä ja ajankohtainen. Uudelle kokonaiskaavan laatimiselle ei tästä syystä nähdä tarvetta. Nyt käynnistyvän vaihemaakuntakaavan maankäyttöratkaisuilla tuetaan ja edistetään uusiutuviin energialähteisiin nojautuvaa maakunnan energiaomavaraisuutta, päästöjen vähentämistä ja pyrkimystä vähähiiliseen talouteen ja huoltovarmuuden turvaamiseen. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Johannes Koskinen korostaa energiavaihekaavan kiireellisyyttä. Päästöttömän energian isoja hankkeita vyöryy uusille alueille, myös…

 • Elinvoimakatsaus: Työttömyystilanne on heikentynyt lomautusten takia

  Kanta-Hämeen työttömyysaste on heikentynyt kaikissa kunnissa. Heikko työllisyystilanne johtuu pääosin lomautusten suuresta noususta. Lomautukset ovat lisääntyneet lähes 200 prosenttia vuoden takaisesta. Tilanne on haastava erityisesti metalliteollisuudessa ja rakentamisen alalla. Yli 80 prosenttia lomautetuista on miehiä. Kanta-Hämeen työttömyysaste oli 9,2 prosenttia, kun viime vuonna vastaavaan aikaan luku oli 8,1 prosenttia. Hämeenlinnan seudulla lukema oli lokakuussa 9,7…

 • Hämeen vaalipiiristä vahva edustus eduskunnan Valtatie2-ryhmässä – puheenjohtajaksi valittiin Rami Lehtinen

  Hämeen vaalipiiristä vahva edustus eduskunnan Valtatie2-ryhmässä – puheenjohtajaksi valittiin Rami Lehtinen

  Ryhmän puheenjohtajuus jatkuu Hämeen vaalipiirillä ja Kanta-Hämeellä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Rami Lehtinen (ps). Viime kauden puheenjohtajana toiminut kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (kok) luopui puheenjohtajuudesta valtioneuvoston jäsenyyden myötä. Hämeen vaalipiiristä puheenjohtajan lisäksi ryhmässä jatkavat Kanta-Hämeestä Sanni Grahn-Laasonen (kok) ja Päijät-Hämeestä Hilkka Kemppi (kesk). Rami Lehtinen toivoo, että ryhmän toiminta on jatkuvaa. Työ ei saa keskeytyä, vaikka puolueiden…

 • Hämeen maakuntahallitus ärähtää tieliikenteen kehittämisestä – yhteistyötä maakunnan kanssa on tiivistettävä

  Hämeen maakuntahallitus vaatii painokkaasti, että Uudenmaan ELY-keskus tiivistää yhteistyötään Hämeen liiton kanssa erityisesti alemman tieverkon merkittävistä toimenpiteistä päätettäessä. Alemmalla tieverkolla tarkoitetaan liikenneväyliä, jotka palvelevat esimerkiksi haja-asutusalueiden asukkaita, yritysalueita ja maaseudun alkutuottajia. Tieverkolla on merkitystä myös huoltovarmuuden kannalta. Tämä tiestö täydentää keskeisten isojen teiden muodostamaa tieverkkoa. Alempi tieverkko on rapautumassa luokattoman huonoon kuntoon. Viimeaikaisissa päällysteiden poistoissa…