Julkaistu

Kuudelle kantahämäläiselle tutkimus- ja innovaatiohankkeelle myönnettiin rahoitusta

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku järjestettiin 28.8.–29.9.2023. Mukana haussa olivat kaikki Etelä-Suomen koordinaatioon kuuluvat maakuntien liitot. Hämeen liitolla oli käytettävissään 2,392 miljoonaa euroa rahoituksen myöntämiseen. Hämeen maakunnan yhteistyöryhmä valitsi rahoitettavat hankkeet kokouksessaan 4.12.2023.

Rahoitusta saavat hankkeet parantavat maakunnan tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI)-toiminnan valmiuksia ja edellytyksiä eri aloilla ja edistävät Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen strategian mukaisia kärkiteemoja.

Tässä haussa haettiin erityisesti hankkeita, jotka edistävät kantahämäläistä bio- ja kiertotaloutta ja ruokajärjestelmää. Vaatimuksena on, että hankkeet tukevat maakunnan vihreää ja digitaalista siirtymää ja toteuttavat läpileikkaavasti Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelmaa ja älykkään erikoistumisen kärkiä.

Hankkeet vauhdittavat myös yritysten ja muiden sidosryhmien muutosta kohti vihreää ja digitaalista yrittäjyyttä. Monipuolinen yhteys elinkeinoelämään ja verkostotoiminta olivat myös edellytyksenä hakijoille. Tällä varmistetaan vahva elinkeinoelämän uudistumista vauhdittava aluekehittämisvaikutus.

Kanta-Hämeeseen kohdistui 10 hakemusta, joista kuusi oli ryhmähankkeita ja kuusi ylimaakunnallisia yhteiskehittämishankkeita.

Poikkeuksellisen suuri osa hakemuksista on ryhmä- tai ylimaakunnallisia hankkeita. Varsinkin ylimaakunnalliset hankkeet ovat tärkeitä koko Uudistuva ja osaava Suomi-ohjelman vaikuttavuuden näkökulmasta. Seuraavalla hakukierroksella helmikuussa juuri ylimaakunnallisuus tulee olemaan myös yksi haun painopisteistä,

sanoo Hämeen liiton kehittämispäällikkö Marko Mälly.

Nyt käynnistyvät hankkeet ovat laadullisesti ansiokkaita. Niitä yhdistävät konkreettiset sisällöt ja temaattinen yhteys Uudistuva ja osaava Suomi-ohjelmaan sekä maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaan,

sanoo Hämeen liiton aluekehitysasiantuntija Arto Saarinen.

Haussa oli mukana myös tutkimus- ja koulutussektorin ja elinkeinoelämän yhteistyötä edistävää ja maakunnan elinvoimaa tukevaa kehittämistä sekä yhteen kokoavien verkostojen ja kokeiluympäristöjen vahvistamista ja kokeilujen toteuttamista.

Haemme maakuntaan laadukkaita ja ennen kaikkea vaikuttavia hankkeita. Me Hämeen liitossa annamme ohjelmanmukaisuusneuvontaa hankkeiden toteuttajille. Roolimme on myös saattaa yhteen maakunnan kehittäjiä. Tästä oivana esimerkkinä marraskuussa järjestämämme Hämeen aluekehityspäivä, jossa kehitimme yhdessä konkreettisia hankeideoita,

toteaa Hämeen liiton aluekehitysasiantuntija Sebastian Hovi.

Puoltavan lausunnon saaneet hankkeet (Hämeen liiton myöntövaltuus)

HELPPI – Vipua ja vauhtia robottiratkaisuilla

Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Teknologiakeskus TechVilla Oy
Rahoituksen määrä: enintään 291 978 euroa
Toteutusaika: 1.2.2024-30.11.2026
Päätavoite: Hankkeen tavoitteena on parantaa robotisaatioastetta teollisuusalojen pk-yritysten keskuudessa tukemalla ja rohkaisemalla yrityksiä toteuttamaan robottiratkaisujen pilotointeja, ja siten mahdollistamalla yrityksille käytännön kokemusta omassa tuotantoympäristössä toimivasta robotista.

HELPPI – Vipua ja vauhtia robottiratkaisuilla -investointihanke (Osa HELPPI päähanketta)

Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Rahoituksen määrä: enintään 149 205 euroa
Toteutusaika: 1.2.2024- 30.11.2026
Päätavoite: Investointihankkeessa toteutetaan HAMKin ja Riihimäen robotiikkakampuksen palvelukyvykkyyttä lisääviä päivitystoimia Riihimäen robotiikan TKI-ympäristöön.

Puettava teknologia kestävän ruokajärjestelmän ja yrittäjien tukena

Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Rahoituksen määrä: enintään 31 093 euroa
Toteutusaika: 19.2.2024-30.4.2026
Päätavoite: Hankkeen tarkoituksena on kehittää kestävää ruokajärjestelmää tukemalla maa- ja puutarha-alan yrittäjiä puettavan teknologian avulla.

HÄMILIS: Hävikki minimiin, lisäarvo maksimiin

Toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Hämeen ammatti-instituutti
Rahoituksen määrä: enintään 361 565 euroa
Toteutusaika: 1.3.2024-31.12.2026
Päätavoite: Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaista ajattelua hämäläiseen elintarvikealan toimijoiden yhteistyöhön ja tukea pk-sektorin yritysten kasvua ja uudistumista kiertotalouden keinoin. Hanke edistää ruoka-alan alueellista kestävää kehitystä ja resurssien sekä materiaalien tehokasta käyttöä. Hankkeen tavoitteena on vähentää hävikkiä.

Kasvisruokainnovaatioilla kasvuun

Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvarakeskus, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Hämeen ammatti-instituutti Oy, Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Rahoituksen määrä: enintään 346 377 euroa
Toteutusaika: 1.1.2024-30.6.2026
Päätavoite: Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten innovaatio-osaamista ja kestävää liiketoimintaa monipuolistamalla ja lisäämällä yritysten kasvisruokatuotevalikoimaa. Kasvisruokatuotevalikoiman lisäyksellä tarkoitetaan erilaisten tuotekehityspilottien ja kokeiluiden tekemistä, uusien tuotteiden ideointia ja testausta asiakkailla, koulutusta yrityksille siitä, miten uusi tuote lanseerataan.

Kaupunkituulivoima – käyttöönoton edellytykset ja kannattavuus (SMARTCITYWIND)

Toteuttaja: Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy, Limowa ry, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Rahoituksen määrä: enintään 34 731 euroa
Toteutusaika: 1.2.2024-30.9.2025
Päätavoite: Hankkeessa selvitetään kaupunkituulivoiman käyttöönoton edellytyksiä tuulisuuden ja ylipäänsä taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta.

DEFINE turvallisuus, maanpuolustus, kriisikestävyys ja huoltovarmuus -innovaatioekosysteemi

Toteuttaja: Riihimäen kaupunki, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Rahoituksen määrä: enintään 424 944 euroa
Toteutusaika: 1.1.2024-31.12.2025
Päätavoite: Hankkeessa kehitetään alueellinen osaamis- ja innovaatioekosysteemi ja yhteiskehittämisen verkosto, turvallisuus, maanpuolustus, kriisikestävyys ja huoltovarmuus ratkaisujen alalle. Tavoitteena on muodostaa korkean teknologian ja osaamisen verkosto, mihin voivat liittyä Kanta-Hämeen alueen yritykset, oppilaitokset ja alan muut yhteisöt ja toimijat.

Katso Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kokousasiakirjat tästä linkistä (Siirryt Hämeen liiton TWeb-sivustolle).

Lisätietoa:

Marko Mälly, kehittämispäällikkö, p. 050 575 2193
Arto Saarinen, aluekehitysasiantuntija, p. 050 305 2539
Sebastian Hovi, aluekehitysasiantuntija, p. 050 563 7297