maakuntakaava, kartta

Maakuntakaavoitus

Päivitetty

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu ohjaavat arkeemme liittyviä perusasioita, kuten asuntojemme, työpaikkojemme sekä kauppojen ja muiden palvelujen sijaintia kaupungeissa ja kunnissa.

Kaavoituksella vaikutetaan myös liikenteen sujuvuuteen sekä viheralueiden ja maakunnalle tärkeiden kulttuuriympäristöjen sijoittumiseen. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut ja liikennejärjestelyt lisäävät hyvinvointiamme ja maakuntaamme saadaan kestävää elinvoimaisuutta.

Kaavoitus sovittaa yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita

Maakuntakaava on yleispiirteinen, pitkän aikajakson suunnitelma alueiden käytössä maakunnassa ja sen eri seuduilla. Maakuntakaavoitus on osa maakunnan suunnittelua.

Me Hämeen liitossa vastaamme maakuntamme kaavan laatimisesta ja kehittämisestä sekä sen ajantasaisuudesta. Maakuntakaavassa esitämme alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitamme Hämeen kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.

Kaava ohjaa jäsenkuntiemme omaa kaavoitusta sekä eri viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Maakuntakaavan avulla kehitämme kestävästi ja pitkäjänteisesti Hämeen monikeskuksista alue- ja yhdyskuntarakennetta.

Meillä Hämeessä maakuntakaavalla pyritään luomaan edellytyksiä Häme-ohjelmassa kirjattujen toimenpiteiden ja myös maakuntamme liikennejärjestelmän toimivuudelle.

Maakuntakaavan tekeminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maakuntakaavan hyväksyy Hämeen maakuntavaltuusto.

Maakuntakaavan vahvistettuja, oikeusvaikutuksia omaavia asiakirjoja ovat

  • Kartta
  • Merkinnät, määräykset ja suositukset

Maakuntakaavan muita asiakirjoja ovat

  • Alueluettelot
  • Maakuntakaavaselostus
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma