Päivitetty

Hämeen liitto on juureva ja arkea lähellä oleva Kanta-Hämeen maakunnan vaikuttava asiantuntija- ja kehittäjäorganisaatio. Tavoitteemme ja toimintamme kärjet ryhmittyvät maakunnan ja sen kuntien edunvalvonnan, kehittämisen ja yhteistyön tehtävien ympärille.

Meillä on kaksi lakisääteistä tehtävää: maakuntakaavoitus ja aluekehittäminen. Nämä tehtävät pitävät sisällään maakuntamme kehittämis- ja suunnittelutehtäviä. Ohjaamme alueellista kehittämistä lain ja asetusten mukaisesti. Lisäksi huolehdimme maakuntakaavan laatimisesta ja sen ajantasaisuudesta ja kehittämisestä.

Tehtävämme on siis suurelta osin lakisääteistä, mutta on myös paljon kehittämistoimenpiteitä, joissa voimme itse ja yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa tehdä valintoja. 

Maakunnan edunvalvoja

Olemme terävä, kyvykäs ja vahvasti argumentoiva maakunnan ja sen kuntien tuki. Elämme kansainvälistä arkea, tiedostamme EU-politiikan mahdollisuudet ja olemme mukana Suomen ja EU:n välisessä keskustelussa.

Tunnistamme myös valtakunnan politiikan oleelliset prosessit ja pelaajat – kehen vaikutamme milloinkin ja kenen kanssa.

Yhteistyön tekijä

Me tunnistamme maakunnan kasvuun vaikuttavat tärkeät toimijat, joiden resurssit yhdistetään ja kohdistetaan tehokkaasti. Näitä ovat mm. keskeiset yritykset, kunnat, kehittämisorganisaatiot, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja rahoittajat niin Kanta-Hämeessä kuin muuallakin Suomessa ja kansainvälisesti.

Rakennamme systemaattisesti kilpailukyvyn kannalta oleellisia verkostoja ja alustoja, tuotamme yhteistyöpalveluita kolminapaisen maakuntamme toimijoiden yhdessä sopimiin tehtäviin. Tarjoamme maakunnan yhteiselle tekemiselle kotipesän niissä asioissa ja silloin kun kunnat ja muut toimijat niin päättävät.

Kehittämisen mahdollistaja

Me ohjaamme strategisesti maakunnan hankesalkkua, HHäme-portfoliota, ja kokoamme toteuttamisvoiman Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelmassa valittujen kehittämisen painopisteiden taakse. Rahoitusohjelmakauden valmistelu, rahoitettavien hankkeiden valinta ja hankekonsortioiden tukeminen eri rahoituslähteiden hyödyntämiseksi tähtäävät yhteiseen päämäärään.

Luomme kasvun edellytyksiä ja kestävän elämäntavan ja kehityksen perustaa, joiden edistämisessä hyödynnämme maakuntakaavaa, liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja muita suunnittelun välineitä.

Joskus joudumme tekemään ankariakin valintoja, kun kokoamme entistä määrätietoisemmin kehittämisen sisältöjä. Tunnistamme ne maakuntamme vahvuudet, joihin kehittämispanokset kannattaa suunnata aluetalouden uudistamiseksi ja vahvistamiseksi.

Asiantuntijamme

Meillä työntekijät ovat alansa asiantuntijoita yksilöinä, osana Hämeen liiton organisaatiota ja sen tiimejä sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissaan. He ovat kehittämisen mestareita. Lisäksi meillä jokaisella on vastuu ja lupa kehittää ja laajentaa omaa asiantuntijuuttaan.

Olemme asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita työllemme. Mottomme ”Asiantuntijuus intohimona” kertoo ajattelutavastamme ja työotteestamme. Tämä kannustaa ponnistelemaan. Työkulttuurimme on viritetty palvelemaan tiedon ja tiedolla johtamista.

Hämeen liitto työpaikkana

Haluamme olla maakunnan paras ja Euroopan kärkeä edunvalvojana, kehittäjänä, yhteistyön tekijänä, mutta myös työpaikkana. Meillä on kannustava ja tukea antava hyvähenkinen työyhteisö.

Toimistomme sijaitsee Hämeenlinnassa. Meillä työntekijät saavat käyttöönsä liikunta-, kulttuuri- ja lounasedun sekä kattavan työterveyshuollon. Olemme joustava työpaikka työn ja muun elämän yhteensovittamisessa.

Kansainvälinen arki meillä näkyy erityisesti oman Brysselin toimistomme, Häme EU Officen kautta, mutta myös kansainvälisten verkostojen välityksellä, joissa olemme mukana.