Asumisen Häme -hanke

Päivitetty

Asumisen Häme -hankkeessa oli yhdessä maakunnan kuntien kanssa tavoitteena tunnistaa menestyneitä nykyaikaisia asumisen malleja, joita voitaisiin soveltaa meillä Hämeessä.

Toteutusaika: 1.9.2019–31.1.2021
Kokonaisbudjetti: 150 000 euroa
Rahoitus: Maakunnan kehittämisraha ja maakunnan kunnat

Hankkeen kuvaus

Urbaanin asumisen trendit tarjoavat esimerkkejä asumismuotoihin ja rakentamiseen. Maakunnan kuntien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden yhteistyönä etsimme hankkeessa tapoja, joilla näitä trendejä voidaan soveltaa hämäläiseen mittakaavaan ja alueelliseen kulttuuriin sopivilla tavoilla.

Tavoitteenamme on auttaa kuntiemme asiantuntijoita entistä paremmin tunnistamaan oman kuntansa vahvuudet ja heikkoudet asumisen kentässä. Kunnissa voidaan tämän työn pohjalta lähteä kehittämään kullekin omanlaista asumisen identiteettiä.

Tuotamme tietoa asumisen kehitystyön tueksi ja autamme määrittelemään kuntakohtaisia tietotarpeita, joita kunnat tulevaisuudessakin tarvitsevat kehitystyössään ja päätöksenteossaan.

Vahvistamme kuntien verkostomaista yhteistyötä ja kytkemme tähän maakunnan laajuiseen verkostoon mukaan myös lukuisia asumisen kokonaisuutta kehittäviä toimijoita.

Hankkeen toimenpiteet

 • Tilannekuvan muodostaminen
  Olemassa olevan tiedon analysointi ja uuden tiedon tuottaminen.
 • Menestyskonseptien visiointi ja tunnistaminen
  Asiantuntijapuheenvuorot ja tutustumismatkat.
 • Kanta-Hämeen menestyskonseptien kehittäminen
  Määrällinen kokonaiskuva ja ennakointi.
  Laadulliset kehittämistarpeet ja tuotteistaminen.
  Markkinointi.

Hankkeesta voi kysyä tarkemmin Hämeen liiton aluekehitysasiantuntijalta, Arto Saariselta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.