Etusivu / Häme EU:ssa / Kansainvälisyys / EU:n Itämeri-strategia

EU:n Itämeri-strategia

Päivitetty

Euroopan unionin Itämeren alueen strategia, eli European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR), on EU:n jäsenvaltioiden ja komission välinen sopimus yhteistyön syventämisestä Itämeren alueella. Itämeristrategia on EU:n Itämeren alueen ensimmäinen niin sanottu makroaluestrategia. Se hyväksyttiin vuonna 2009.

Itämeri-strategian avulla pyritään tiivistämään Itämeren alueen EU-maiden välistä yhteistyötä ja koordinaatiota ja kohdentaa resursseja siten, että niiden vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri.

Tavoitteena on alueen yhteisten haasteiden ratkaiseminen ja mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen. Itämeristrategialla on kolme yleistavoitetta:

  • Meren pelastaminen.
  • Alueen yhdistäminen.
  • Vaurauden ja hyvinvoinnin lisääminen

Yksi EU:n Itämeristrategian perusperiaatteista on, että sitä varten ei perusteta uusia hallinnollisia rakenteita tai rahoitusmekanismeja. Rahoituksen tulee siis löytyä jo jostakin olemassa olevasta rahoituskanavasta. Strategian toteuttamisen kannalta rahoituslähteellä ei siis ole suurta merkitystä.

Häme ja Itämeri-strategia

Toteuttamalla Häme-ohjelmaamme ja Smart Hämeen, eli älykkään erikoistumisen strategian tavoitteitamme, toteutamme samalla myös Itämeristrategiaa, sillä sen tavoitteet on otettu huomioon omassa ohjelmatyössämme.

Kaksi yleisintä EU:n Itämeristrategian ohjelmaa, joista meillä Hämeessäkin hankkeita rahoitetaan, ovat Itämeren alueen (Baltic Sea Region) ja Keskisen Itämeren alueen (Central Baltic) Interreg-ohjelmat.

Suomen omalla rakennerahasto-ohjelmalla vuosina 2014-2020 toteutetaan myös Itämeristrategian tavoitteita. Me hämäläiset osallistumme aktiivisesti yhteisen Itämeristrategian toteuttamiseen esimerkiksi juuri näistä ohjelmista rahoitettavien hankkeiden kautta.