Etusivu / Alueidenkäyttö ja saavutettavuus / Liikennejärjestelmä / Liikenne­järjestelmä­suunnittelu

Liikenne­järjestelmä­suunnittelu

Päivitetty

Liikennejärjestelmä tarkoittaa kokonaisuutta kaikista liikenneväylistä, eli teistä, rautateistä, vesiväylistä, jalkakäytävistä ja pyöräteistä. Siinä on mukana myös henkilö- ja tavaraliikenne niin maanteillä, junaraiteilla sekä vedessä ja ilmassa, sekä liikennettä ohjaavat järjestelmät, kuten liikennevalot.

Alueiden liikennejärjestelmien ja maankäytön suunnittelua tehdään aina meidän ihmisten ja elinkeinoelämän tarpeet, ja niitä tukeva liikenneverkko ja -palvelut huomioiden.

Liikennejärjestelmästä tehtävässä suunnitelmassa sille määritellään tavoitteet ja kehittämistarpeet. Suunnittelun keskeisimpiä asioita ovat kestävää kehitystä tukevat ratkaisut, alueen kilpailukyky ja turvallisuus.

Maakunnat suunnittelevat liikennejärjestelmien kehittämistä myös yhteistyössä, sillä liikenneväylät jatkuvat maakuntien rajojen yli, ja niistä on huolehdittava yhdessä. Me teemme tiivistä yhteistyötä naapurimaakuntiemme kanssa ja olemme mukana Länsi-Suomen liikennejärjestelmätyössä.

Suunnittelun tasosta riippuen strategisten tavoitteiden ja linjausten pohjalta määritellään myös lyhyen aikavälin konkreettisia toimenpiteitä. Päätavoitteena on eri liikennemuotojen tasapainoinen kehittäminen.

Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö. Maakunnallista suunnittelua johdetaan maakuntien liitoissa, eli täällä Hämeessä suunnittelusta vastaavat asiantuntijamme meillä Hämeen liitossa.

Suunnittelu on vuorovaikutteista yhteistyötä

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista työtä, joka perustuu vaikutusten arviointiin ja viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on lainsäädännöllinen tehtävä. Laissa määritellään, että suunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, kaikille turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää, jossa erityisesti huomioidaan:

  • Liikenteen, maankäytön, palvelurakenteen ja elinkeinotoiminnan vuorovaikutus ja toimintojen synnyttämä nykyinen ja tuleva liikennetarve.
  • Eri ihmisryhmien liikkumistarpeet ja matkaketjujen toimivuus.
  • Elinkeinoelämän kuljetustarpeet ja kuljetusketjujen toimivuus.
  • Liikenteen turvallisuus.
  • Liikenteen ympäristöhaittojen ennaltaehkäisy ja vähentäminen.
  • Liikennejärjestelmän energiatehokkuus.
  • Tiedon ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen.
  • Yksityiset ja markkinaehtoiset liikkumispalvelut ja liikenne- ja kuljetuspalvelut.
  • Julkisten ja julkisesti rahoitettujen liikkumispalvelujen sekä liikenne- ja kuljetuspalvelujen kehittämis- ja rahoitustarpeet.
  • Liikenneverkkojen ja niiden solmukohtien kehittämistarpeet ja rahoitus.