Etusivu / Häme EU:ssa / Kansainvälisyys / Euroopan päättävät toimielimet

Euroopan päättävät toimielimet

Päivitetty

Euroopan unioni ja sen keskus Brysselissä voivat tuntua kaukaiselta, mutta unionin toiminta on kuitenkin lähempänä meitä, kuin uskoisikaan. EU:ssa toimii monia eri toimielimiä, virastoja ja verkostoja. Tässä me avaamme lyhyesti päätöksenteon portaita.

Euroopan unionin toimielinjärjestelmässä ovat Eurooppa-neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan parlamentti. Näiden lisäksi virallisia toimielimiä ovat Euroopan unionin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan keskuspankki.

Lisäksi on olemassa erilaisia poliittisia toimielimiä, kuten Euroopan alueiden komitea.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvostossa sen puheenjohtaja, EU-maiden johtajat ja Euroopan komission puheenjohtaja määrittelevät EU:n yleiset poliittiset painopisteet.

Euroopan komissio

Komissiossa ajetaan koko EU:n etuja. Komissio antaa muun muassa lakiehdotukset ja vastaa unionin toimeenpanosta. Jokaisesta jäsenmaasta on yksi edustaja, komissaari. Suomea tällä hetkellä edustaa komissaari Jutta Urpilainen.

Euroopan unionin neuvosto

Toiselta nimeltään Euroopan unionin neuvostoa kutsutaan ministerineuvostoksi. Siellä jokaisen jäsenmaan hallitus ja ministerit ajavat oman maansa etuja. Ministerineuvosto päättää esimerkiksi EU:n lainsäädännöstä ja budjetista.

Euroopan parlamentti

Yhdessä ministerineuvoston kanssa Euroopan parlamentti päättää EU:n lainsäädännöstä. Välittömillä vaaleilla valitut europarlamentaarikot, eli mepit, edustavat EU-kansalaisia.

Meillä Hämeessä on oma meppi Sirpa Pietikäinen.

Euroopan alueiden komitea

Paikallis- ja alueviranomaisilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin unionissa Euroopan alueiden komitean kautta. Komiteaa kuullaan ennen kuin unionissa tehdään päätöksiä, joilla on alueellinen tai paikallinen ulottuvuus EU-maissa. Alueiden komiteassa on 350 jäsentä, jotka ovat alue- tai paikallisvaaleilla EU-maissa valittuja luottamushenkilöitä. Komiteaan kuuluu yhdeksän suomalaisjäsentä ja Kuntaliitto toimii Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Meillä Hämeessä on oma edustaja alueiden komiteassa, Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa elinkeinoelämää, työmarkkinajärjestöjä ja muita eturyhmiä. Komitea antaa lausuntoja EU:n päätösehdotuksista, jotka koskevat esimerkiksi työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa. Komiteassa on 350 jäsentä, joista yhdeksän on suomalaisia.

Lisää tietoa EU:sta löytyy osoitteesta www.eurooppatiedotus.fi