Etusivu / Häme EU:ssa / Kansainvälisyys / EU-yhteistyö ja edunvalvonta

EU-yhteistyö ja edunvalvonta

Päivitetty

Olemme virittäneet tavoitteemme riittävän kunnianhimoisiksi. Haluamme olla maakuntamme paras, mutta se ei vielä riitä – haluamme olla myös Euroopan kärkeä edunvalvojana, kehittäjänä, yhteistyön tekijänä ja työpaikkana.

Asiantuntijamme tuntevat Euroopan unionin rahoituslähteiden ja muiden välineiden mahdollisuudet ja osaavat asiantuntevasti välittää viestiä maakuntamme toimijoille.

Me elämme kansainvälistä arkea, tiedostamme EU-politiikan mahdollisuudet ja olemme mukana Suomen ja EU:n välisessä keskustelussa.

Meidän tehtävämme on rakentaa systemaattisesti maakuntamme kilpailukyvyn kannalta oleellisia verkostoja ja yhteistyön alustoja, niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tunnistamme kasvuun tarvittavat tärkeät toimijat ja yhdistämme resursseja.

Luomme siis tarvittavia yhteyksiä ja yhteistyökanavia EU:ssa, muiden sellaisten alueiden kanssa, joilla on samankaltaisia vahvuuksia ja kehittämisen tavoitteita kuin meillä Hämeessä.

Keskeisimpiä teemoja ovat kiertotalous ja luonnonvarojen käytön kokonaisuus sekä uusien teknologioiden hyödyntäminen, kuten robotiikka ja 5G. Näitä teemoja painotetaan etenkin silloin, kun edistämme kansainvälisiä hanketoteutuksia.

Edunvalvontatyötä EU-alueella ja erityisesti Brysselissä teemme yhdessä muiden suomalaisten alueiden ja toimijoiden kanssa.

Asiantuntijoillamme on laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot, joita hyödynnämme aina edunvalvonnan ja muun yhteistyön kohteesta riippuen.