Toiminta ja talous

Päivitetty

Hallintomme ja toimintamme järjestämistä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyä säätelee hallintosääntö, ellei laissa ole toisin määrätty. Jäsenkuntiemme valtuustot ovat hyväksyneet perussopimuksen, jossa määritellään kuntayhtymän oikeudellinen asema, tehtävät, päätöksenteko ja talous.

Sopimuksessa meille on asetettu alueen kehittämis- ja suunnittelutehtäviä. Ohjaamme alueellista kehittämistä alueiden kehittämislain ja asetusten mukaisesti. Huolehdimme maakuntakaavan laatimisesta ja sen ajantasaisuudesta ja kehittämisestä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Tehtävämme on siis suurelta osin lakisääteistä, mutta on myös paljon kehittämistoimenpiteitä, joissa voimme tehdä valintoja. Valintojamme ja toimintaamme ohjaa Hämeen liiton strategia 2025. Teemme sen pohjalta toiminta- ja taloussuunnitelman kahdeksi vuodeksi eteenpäin ja talousarvion aina vuosittain.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintasuunnitelmaan on kirjattu lyhyen aikavälin tavoitteemme ja niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Talousarvio laaditaan kunta- ja kirjanpitolakien edellyttämällä tavalla.

Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelman sekä investointi- ja rahoitusosan. Talousarviostamme ja siihen mahdollisesti tehtävistä muutoksista päättää maakuntavaltuusto. Toiminta koostuu kolmesta tulosalueesta, joita ovat:

  • Luottamushenkilöhallinto (valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta)
  • Operatiivinen toiminta
  • Projektit

Hallinnoimamme projektit tukevat tavoitteidemme saavuttamista ja tehtävien toteuttamista. Projektien talousarviot yhteensä esitetään erikseen johtuen ulkopuolisesta kohdennetusta rahoituksesta ja siitä seuraavasta projektikohtaisesta seuranta- ja raportointitarpeesta.

Tutustu toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tästä.

Toimintakertomuksemme löytyy täältä.

Kuntien jäsenmaksut

Toimintamme taloudellisen perustan muodostavat jäsenkuntiemme jäsenmaksut. Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 29.11.2021, että kuntien jäsenmaksuosuudet säilyvät ennallaan.

Jäsenmaksujen muodostama taloudellinen perusta asettaa raamit toiminnallemme ja tavoitteillemme.

Toiminnastamme ja taloudestamme voi kysyä tarkemmin hallintopäälliköltämme, Marita Lähteenmäeltä. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.