Kanta-Hämeen ljs

Päivitetty

Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritetään liikennejärjestelmän tavoitteet ja kehittämistarpeet sekä tarvittavat toimenpiteet meidän maakuntamme ja sen seutujen tasolla.

Meillä maakuntien liitoilla on lakisääteisiä tehtäviä, joista yksi on käynnistää maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessi. Laki velvoittaa meitä johtamaan suunnitteluun liittyvää yhteistyötä maakunnassa ja suunnittelun sovittamista yhteen muiden maakunnassa tapahtuvien suunnittelutöiden kanssa.

Kanta-Hämeen LJS -työ on valmistunut joulukuussa 2020. Työn tilaajana toimi meidän lisäksemme Uudenmaan ELY-keskus.

Suunnittelua on ohjannut työryhmä, jossa mukana olivat meidän lisäksi maakuntamme kunnat, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset, Väylävirasto, Traficom sekä Hämeen ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarit.

Maakunnallisen suunnitelman pohjana toimii Häme-ohjelma 2018+, maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntakaava 2040. Olemme ottaneet huomioon myös valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön ja Länsi-Suomen liikennestrategian tavoitteet siltä osin kuin ne maakuntamme soveltuvat. Huomioimme liikennejärjestelmäsuunnitelmassa myös kaikki liikenteen kulkumuodot.

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaraportin lisäksi alla olevasta linkistä on luettavissa liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosittain päivitettävä toimenpideohjelma, sekä suunnitelman ohessa laaditut laajemmat taustamuistiot Kanta-Hämeen joukkoliikenteestä, pyöräilystä ja logistiikasta.

Taustamuistio: Joukkoliikenne (pdf)
Taustamuistio: Logistiikka (pdf)
Taustamuistio: Pyöräily (pdf)

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta voi kysyä tarkemmin liikenneasiantuntijaltamme Juuso Helanderilta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.