Etusivu / Elinvoima ja kehittäminen / Projektit / Häme Goes Global -hanke

Häme Goes Global -hanke

Päivitetty

Kasvua ja elinvoimaa kansainvälistymisloikasta!

Kasvun ja elinvoimaisuuden tekijät löytyvät yhä useammin Suomen rajojen ulkopuolelta. Näin on myös meillä Kanta-Hämeessä. Monet yrityksemme harjoittavat vientiä, palkkaavat osaajia ulkomailta tai osallistuvat vaikkapa kansainvälisiin tutkimus- tai kehittämishankkeisiin. Markkinoimme maakuntaamme ulkomaalaisille matkailijoille ja pyrimme lisäämään kansainvälisten opiskelijoiden määrää. Kansainvälisyys on siis monin eri tavoin arjessamme mukana.

Toteutusaika: 1.3.2021–31.12.2023
Kokonaisbudjetti: 415 150 euroa
Rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha

Hankkeen kuvaus

Häme Goes Global-hanke luo menettelytapoja, joilla Kanta-Hämeen toimijoita autetaan aiempaa konkreettisemmin mukaan kansainväliseen kehittämisen yhteistyöhön ja vahvistetaan sitä kautta kilpailukykyä ja puretaan kasvun esteitä. Kansainvälisiä palvelukonsepteja ja yhteistyöverkostoja tuodaan yhä useamman maakuntamme toimijan, hämäläisyrityksen ja kehittäjäorganisaation ulottuville.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi kasvattaa maakunnan osuutta suoraan EU:lta haettavasta rahoituksesta sekä vahvistaa maakunnan toimijoiden roolia kansainvälisten kehittämishankkeiden toteuttamisessa.

Jotta Kanta-Häme pärjää globaalissa kilpailussa, on tärkeää vahvistaa monipuolisesti maakuntamme toimijoiden kansainvälistymispyrkimyksiä ja osaamista tiedon jakamisen, verkottamisen ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisen avulla.

Kansainvälistä osaamista vahvistetaan monin eri tavoin, esimerkiksi kansainvälisellä verkostoitumisella, monikulttuuristen työelämätaitojen vahvistamisella, kansainvälisen rekrytoinnin osaamisen syventämisellä ja erilaisiin EU-rahoitusmahdollisuuksiin liittyvillä koulutuksilla.

Häme Goes Global -hanke tukee kansainvälisten osaajien houkuttelua ja työllistymistä Kanta-Hämeeseen. Hankkeen kautta on perustettu myös Kanta-Hämeen oman EU-toimisto, Häme EU Office, Brysseliin.

Hankkeesta voi kysyä tarkemmin Hämeen liiton kehittämisjohtajalta, Krista Taipaleelta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.